2020-08-10 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.7.2020


Koronan toinen aalto uhkaa orastavaa talouskasvua

Sijoitusmarkkinoiden positiivinen vire sai myös heinäkuussa jatkoa, kun riskilliset sijoitukset sekä osake- että korkomarkkinoilla jatkoivat huhtikuusta lähtien alkanutta vahvaa toipumista. Globaalit osakemarkkinat nousivat taalamääräisesti miltei viisi prosenttia, mutta eurosijoittajan näkökulmasta nousu jäi vajaaseen prosenttiin taalan voimakkaan heikentymisen seurauksena. Korkomarkkinoilla sekä yrityslainojen että kehittyvien alueiden joukkolainojen tuotot olivat varsin hyvät sijoittajien tuotonmetsästyksen jatkuessa. Vaikka heinäkuun aikana suurvaltasuhteet (Kiina/Yhdysvallat) rappeutuivat ja useilla alueilla koronatilanne heikkeni, markkinatunnelma pysyi kohtalaisen positiivisena. Kohentuneen markkinatunnelman taustalla oli edelleen sijoittajien valmius hyväksyä toistaiseksi lähiajan kehno taloustilanne ja luotto siihen, että orastava talouksien toipuminen saa jatkoa valtioiden ja keskuspankkien historiallisen voimakkaiden elvytystoimien ansiosta.

Talousaktiviteetin palautumiseen pandemian edeltävälle tasolle on luonnollisesti vielä huomattavasti matkaa, ja se edellyttää, että koronarajoitukset pystytään täysimääräisesti purkamaan. Tämä taas edellyttää toimivan rokotteen kehittämistä loppuvuonna ja saamista laajemmin käyttöön ensi vuoden aikana. Ennen sitä rajoituksia yritetään purkaa asteittain ja kohdennetusti tartuntatilanteen niin salliessa. Rajoitusten purkamisen myötä riski toiselle tartunta-aallolle on selvästi kasvussa, ja viime kuussa nähtiinkin selvä nousu tartuntakäyrissä, etenkin Yhdysvalloissa. USA:ssa koronavirustartuntojen määrät tekivät ennätyksiä päivittäin ja joissakin osavaltioissa oli pakko turvautua uusiin sulkemistoimiin viruksen leviämisen estämiseksi. Viimeisten päivien aikana tartuntamäärissä on kuitenkin nähty lievää tasaantumista, mutta tilanne on edelleen varsin hauras. Vaikka tartuntamäärien kasvu on huolestuttavaa ja uusia rajoituksia tullaan mahdollisesti asettamaan, emme usko talouksien täydelliseen uudelleensulkemiseen, sillä taloudelliset vahingot olisivat silloin liian suuret.

Valtioiden harjoittamat erittäin laajat sulkutoimet alkukeväällä näkyivät rajusti heinäkuussa julkaistuissa toisen kvartaalin talousluvuissa. Talouskehitys oli mittaushistorian kehnoin useammalla mantereella. Euroalueella talous supistui peräti 15 prosenttia vuoden takaisesta jaksosta. Alueen kehitystä painoivat erityisesti Espanjan (BKT -22,1 % v/v) ja Ranskan (BKT -19 % v/v) historiallisen kehnot luvut, mutta myös alueen veturina aiemmin toiminut Saksa oli isoissa vaikeuksissa talouden supistuttua 11,7 prosenttia. Niin ikään uudella mantereella talouskehitys oli historiallisen synkkä, kun Yhdysvaltojen talous supistui 9,5 prosenttia vuoden takaisesta ajankohdasta. Vaikka luvut ovat synkät, tulee vuoden toinen kvartaali jäämään pohjakosketukseksi, sillä talouksien avautumisen myötä talousaktiviteetti on selvästi piristynyt ja odotuksia paremmat luottamusindikaattorit heinäkuulta lupaavat kovaa toipumista kolmannella kvartaalilla. Tartuntatilanteen kehittyminen sanelee kuitenkin pitkälti loppuvuoden talouskehitystä.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyivät heinäkuussa muuttumattomina, ja osakkeet ovat neutraalissa painossa. Osakepuolella painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkoallokaatiossamme siirryimme kesäkuussa edelleen tuottohakuisempaan suuntaan nostamalla matalamman luottoluokituksen yrityslainat ylipainoon. Lisäsimme myös kehittyvien alueiden sekä taalamääräisten että paikallisvaluutassa noteerattujen velkakirjojen painoa salkuissa selvään ylipainoon. Kyseiset nostot rahoitimme keventämällä painoa valtionlainasijoituksissa alipainoon. Sen sijaan emme tehneet heinäkuussa mainittavia muutoksia taktiseen allokaatioomme.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg