2019-08-09 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.7.2019


Tuleva talouskasvu kuluttajien ja keskuspankkien harteilla

Sijoitusmarkkinat jatkoivat heinäkuussa yllättävän vahvaa nousua globaalin talouskehityksen epävarmuustekijöistä huolimatta. Vaikka talouden fundamentit ovat selvästi heikentyneet, sijoittajat luottavat yhä selvemmin siihen, että keskuspankit tarpeen tullen rientävät apuun taatakseen globaalin talouskasvun jatkumisen.

Alkuvuonna sijoitusmarkkinoita liikuttavat teemat, kuten kauppasodan uhat ja keskuspankkien toimet, pysyivät otsikoissa myös heinäkuussa. Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä tullikiistassa ei merkittävää edistystä tapahtunut, vaikka osapuolten väliset keskustelut käynnistyivät uudestaan Shanghaissa. Näyttää edelleen siltä, että kauppakiista jatkuu vielä pitkään ja ettei konkreettisia tuloksia saada ainakaan lähikuukausien aikana, vaikka neuvotteluja jatketaan syyskuussa.

USA:n keskuspankki Fed laski heinäkuun lopussa odotetusti ohjauskorkoaan 25 korkopisteellä ja asetti uudeksi vaihteluväliksi 2–2,25 %. Fed perusteli rahapolitiikan keventämistä epävarmuudella, joka liittyy globaaliin kasvuun, kansainvälisiin kauppajännitteisiin ja alhaiseen inflaatioon. Keskuspankki piti koronlaskua ennakoivana toimenpiteenä (ns. ”mid-cycle adjustment”) eikä lähtölaukauksena tulevalle koronlaskusarjalle, koska pankki näkee edelleen USA:n talouskuvan kohtuullisen suotuisana. Fed ilmoitti myös lopettavansa taseen pienentämisen pari kuukautta odotettua aiemmin signaloiden keskuspankin halua pysyä elvyttävällä kannalla. Keskuspankin viestintä markkinoille oli kuitenkin pettymys, sillä odotuksissa oli vahvempia vihjauksia tulevasta rahapolitiikan kevennystarpeesta.

Heinäkuussa julkaistu makrodata Euroopan osalta piirtää yhä synkkenevää kuvaa talousalueen talouskehityksestä. Useat luottamusluvut, ostopäällikköindeksit ja muut talouden tilaa kuvaavat tunnusluvut osoittavat kehityksen olevan edelleen heikkoa ja taantumariskien olevan kasvussa. Yhdysvalloista saatiin sen sijaan osittain ristikkäistä kuvaa talouden tilasta. Työllisyyskehitys ja yksityinen kulutus ovat pysyneet USA:ssa vahvoina, mutta teollisuuden indikaattorit ovat olleet osittain odotuksia heikompia ja pääosin laskusuuntaisia.

MARKKINATUNNELMAMITTARI

markkinatunnelmamittari-20190731-600-295

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Positiivisesta osakemarkkinakehityksestä huolimatta, pysyimme osakkeissa taktisesti alipainossa, sillä sijoitusmarkkinoiden perusasetelmat ovat pysyneet mielestämme muuttumattomina, kuten kauppasodan aiheuttama epävarmuus talouskasvun jatkumisesta, korkomarkkinoiden hinnoittelema taantumariskin kasvu sekä selvästi nousseet osakkeiden arvostustasot tilanteessa, missä tuloskasvuodotukset ensi vuoden osalta näyttävät ylioptimistisilta. Suurimmat riskit varovaiselle näkemyksellemme ovat luonnollisesti kauppasodan loppuminen ja riskinottohalukkuuden palaaminen riskillisissä omaisuuslajeissa ja/tai keskuspankkien ennakoitua aggressiivisemmat elvytystoimet talouskasvun varmistamiseksi.


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred BergToni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg