2018-08-15 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.7.2018


Katseet kääntyvät nyt Brexit-uutisiin Trumpin ja Putinin Helsingin kokouksen jäädessä historiaan

Aina kun olemme ajatelleet, että uutiset potentiaalisesta kauppasodasta ovat laantuneet, Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jälleen tarttunut älypuhelimeensa ja Twitterin välityksellä uhitellut lisätulleilla. Uskomme edelleen järjen voittavan, mutta vuoden 2018 osalta kauppasotauhkaukset ovat kyllä valitettavasti jo jättäneet jälkensä ainakin joidenkin yritysten ja toimialojen tuleviin tuloksiin. Katseet on siis syytä siirtää jo seuraavaan tuloskauteen ja miettiä, miten kauppasotakeskustelut ja -tullit ja valuuttaliikkeet näkyvät Q3- ja Q4-tuloksissa loppuvuonna.

markkinatunnelmamittari

Markkinat ovat olleet suhteellisen rauhallisia kesäkuukausina, ja jatkamme edelleen lievällä osakeylipainolla. Euroalueen poliittiset riskit ovat Italian osalta pienentyneet ja Saksan pakolaispolitiikkaan liittyvät sisäiset kahnaukset jääneet taka-alalle. Katseet kääntyvät nyt Brexit-uutisten suuntaan Trumpin ja Putinin hyvin sujuneen Helsingin kokouksen jäädessä jo historiaan. Markkinoita ovat pääosin liikutelleet otsikot kauppasotaan liittyen sekä Trumpin kommentit Yhdysvaltojen keskuspankin toiminnasta ja korkopolitiikasta. Toki hermostuneisuus kytee edelleen pinnan alla, mutta vaikut-taa siltä, että joidenkin sektoreiden ja alueiden kohdalla on nähtävissä ylireagointeja ja näkemystä ottamalla voidaan myös löytää potentiaalisia lisätuoton lähteitä salkkuihin.

Osakemarkkinoiden kannalta tärkeä toisen vuosineljänneksen tuloskausi on parhaillaan käynnissä ja runsaat puolet päämarkkinoiden yhtiöistä on tähän mennessä tuloksensa julkistanut. Yleisesti ottaen tuloskausi on sujunut, muilla kuin Suomen markkinoilla, odotuksia paremmin sekä liikevaihtojen että tulosten osalta. Tämä on rohkaisevaa, sillä yhtiöiden tuloksenteko ei ole enää pelkästään kustannushallintakysymys, vaan vallitseva vahva globaali talouskasvu kasvattaa yhtiöiden liikevaihtoja ja sitä kautta myös tuloksia. Näin ollen yhtiöiden tuloksenteko on kestävämmällä pohjalla.

Mitkä toimialat voisivat toimia lisätuoton lähteinä edellä mainituilla oletuksilla? Yhdysvalloissa korot ovat varmasti nousussa ja Euroopassa muun muassa Royal Bank of Scotland ilmoitti maksavansa ensimmäistä kertaa osinkoja vuoden 2008 jälkeen, joten voidaanko loppuvuonna finanssisektorilta odottaa ylituottoa suhteessa perusindeksiin valtameren molemmin puolin? Voiko esimerkiksi lääkeala olla yksi vuoden 2018 yllättäjistä? Sektorihan ei ole ollut kovin suosittu hinnoittelu- ja muiden pelkojen noustua esille vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidentinvaalikampanjoinnin yhteydessä.

Olemme tyytyväisiä, että olemme perustellusti jatkaneet osakeylipainossa, mutta peruutuspeiliin katsottuna USA:n markkinan alipainottaminen harmittaa. Allokaatiomme kulmakiviä on ollut alueellisten osakemarkkinoiden arvostustasojen kehitys ja haasteellisuus löytää osakemarkkinoiden ulkopuolelta houkuttelevia sijoituskohteita. Vaikka välillä on keskusteltu USA:n nostamisesta allokaatiossamme neutraaliin tai jopa ylipainoon, olemme kuitenkin osakemarkkinoiden uhat mielessä pitäen halunneet kurinalaisesti painottaa meidän mielestämme vähäriskisempiä alueita ja sektoreita.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg