2022-06-07 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.5.2022: Taantumariskit edelleen koholla


Sijoitusmarkkinoiden alavireisyys sai toukokuussa jatkoa, kun lähes kaikkien omaisuuslajien tuotot sekä osake- että korkopuolella olivat laskussa. Osakepuolella suurin euromääräinen lasku koettiin Yhdysvalloissa, missä päämarkkinat (S&P 500) laskivat kuukauden päätteeksi 1,5 % oltuaan pahimmillaan yli 6 %:n laskussa. Muilla päämarkkinoilla kehitys oli samansuuntainen, joskin hieman maltillisempi. Näin ollen globaalit osakemarkkinat laskivat runsaan prosentin (-1,4 %).

Mies-tietokone-pörssikurssit-1200-628


Korkopuolella tuottokehitys oli myös pääsääntöisesti laskuvoittoinen. Suurin lasku nähtiin euroalueen inflaatiolinkatuissa valtionlainoissa ja saman alueen nimellismääräisissä valtionlainoissa voimakkaasti kohonneen korkotason seurauksena. Yrityslainapuolella tuottokehitys jäi niin ikään negatiiviseksi sekä korkeamman luottoluokituksen euromääräisissä että matalamman luottoluokituksen globaaleissa yrityslainoissa. Kehittyvien alueiden paikallisvaluuttamääräisten velkakirjojen tuotot jäivät myös negatiivisiksi, kun taas saman alueen taalamääräisten velkakirjojen eurosuojatut tuotot päätyivät marginaalisesti plussalle. Markkinatunnelmaa laskivat samat tutut teemat, kuten korkeana pysynyt inflaatio, korkojen nousu (viime kuussa etenkin Euroopassa), keskuspankkien kiristyvä rahapolitiikka sekä mahdollinen taantuma näiden tekijöiden seurauksena. Lisäksi Ukrainan sota ja Kiinan hidastuva talouskasvu koronarajoitteiden seurauksena ovat epävarmuustekijöitä, joita markkinat seuraavat jossain määrin huolestuneina. Meidän käsityksemme mukaan nämä seikat toimivat edelleen markkinoiden jarruna pitäen lyhyemmän aikavälin tuottopotentiaalin rajallisena.

Keskuspankkirintamalla USA:n keskuspankki (Fed) kiristi odotetusti rahapolitiikkaansa torjuakseen inflaatioriskejä. Fed ilmoitti jatkavansa koronnostosykliä etupainotteisesti, kun keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell vihjasi, että samansuuruinen koronnosto on harkinnassa parissa seuraavassa kokouksessa kesä- ja heinäkuussa. Pankki ilmoitti aloittavansa taseen supistamisen kesäkuussa, ja hidastusvauhti kiihtyy seuraavien kolmen kuukauden aikana. Fed ilmaisi kasvavan huolensa inflaatiokehityksestä ja korosti valppautta ja reagointikykyä inflaatioriskien suhteen. Powell varoitti inflaation kiihtymisen riskeistä korostaen työmarkkinoiden jännitteitä, kiihtyviä palkankorotuksia ja pitkittyneitä toimitusketjun ongelmia. Markkinat odottavat nyt 50 korkopisteen nostoa sekä kesä- että heinäkuun kokouksissa ja koronnostotahdin hidastumista 25 korkopisteeseen, mikä nostaa ohjauskoron vajaaseen kolmeen prosenttiin vuoden loppuun mennessä.

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarde kommentoi toukokuun alkupuoliskolla, että EKP:n joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelma saattaa päättyä kolmannen vuosineljänneksen alussa, jota seuraisi koronnosto vain muutaman viikon kuluttua. EKP:n huhtikuun kokouksen jälkeen yhä useammat päättäjät ovat näyttäneet tukevansa korkojen nostoa heinäkuussa. Keskuspankkien tilanne Atlantin molemmin puolin on jatkunut haasteellisena, ja pankit ovat ns. puun ja kuoren välissä; tarve saada inflaatio kuriin on suuri, mutta välineet inflaation torjumiseen (ohjauskorkojen nosto ja velkakirjaosto-ohjelmien alasajo) uhkaavat ajaa taloudet taantumaan. Näemme taantumariskien olevan edelleen koholla.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi toukokuussa ennallaan ja olemme edelleen osakkeissa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa ja Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Myös korko-osiossa taktiset näkemyksemme pysyivät toukokuussa ennallaan. Olemme ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Erik Holmqvist, päästrategi, Elite Alfred Berg

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Toni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergTämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.