2021-06-09 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.5.2021: Markkinat selvisivät ensimmäisestä inflaatioshokista


Vaikka toukokuu on perinteisesti ollut sijoitusmarkkinoille haasteellinen kuukausi, selvittiin siitä kuivin jaloin, kun maailman osakemarkkinat päätyivät heilunnan jälkeen tasolle -0,01 %. Alueiden sisällä oli kuitenkin eroavaisuuksia: Euroopassa kurssit nousivat 2,56 %, Suomessa 1,32 % ja kehittyvillä alueilla 0,74 %, mutta Yhdysvalloissa kurssit laskivat euromääräisesti 0,74 %. Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli epäyhtenäisempää. EMU-valtioiden valtionlainatuotot jäivät aavistuksen negatiivisiksi (-0,05 %), kun taas matalamman luottoluokituksen globaalien yrityslainojen tuotot päätyivät selvään nousuun (+0,75 %) kaventuneiden luottoriskipreemioiden seurauksena. Kehittyvien alueiden taalamääräisten ja paikallisessa valuutassa noteerattujen velkakirjojen tuotot päätyivät niin ikään nousuun (taalamääräiset +1,00 % ja paikallisvaluuttamääräiset +0,83 %), kun taas korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen tuotot päätyivät lievästi negatiivisiksi (-0,14 %). Viime kuussa kuumimpia aiheita markkinoilla olivat keskustelut inflaatiokehityksestä ja siitä, voivatko markkinat edelleen luottaa keskuspankkien tukeen (ennen kaikkea Yhdysvaltojen) suotuisan markkinaympäristön takaajana.

Keskustelut inflaation kiihtymisestä saivat viime kuussa lisäkierroksia sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen huhtikuun inflaatioluvut julkaistiin toukokuun puolessa välissä. Kuluttajahintaindeksi (CPI) osoitti hintojen nousua 4,2 % edellisvuodesta ja 0,8 % maaliskuusta. Positiivinen inflaatiokehitys tuskin tuli isona yllätyksenä, mutta nousun suuruus ylitti selvästi odotukset. Hintakehitys ilman elintarvikkeita ja energiaa nousi maaliskuusta 0,9 %, mikä on suurin kuukausittainen nousu sitten vuoden 1981. Arviomme mukaan osa inflaatiokehityksestä on koronapandemian aiheuttamaa ja väliaikaista, mutta mielestämme tällä hetkellä on vielä liian aikaista sanoa, mikä osa siitä on pysyvää. Tarjonnan puute ja kysynnän lisääntyminen nostavat hintoja. Nykyinen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino heijastaa pandemian vääristymiä ja on siten ainakin osittain väliaikaista. Seuraamme tarkasti kuluttajainflaatio-odotuksia ja palkkojen kasvua arvioidaksemme, jatkuvatko hintapaineet tämän kesän jälkeen.

Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) kannalta tärkeästä työllisyyskehityksestä saatiin viime kuussa lisädataa huhtikuun työllisyysraportin muodossa. Huhtikuussa syntyi maatalouden ulkopuolella ainoastaan 266 000 uutta työpaikkaa, kun odotuksissa oli miljoonan lisäys. Tämän lisäksi työttömyysaste nousi kymmenyksellä 6,1 %:iin, vaikka sen odotettiin tippuvan kahdella kymmenyksellä 5,8 %:iin. Nousu työttömyysasteessa johtui ennen kaikkea siitä, että talouden normalisoitumisen seurauksena nousu työvoiman määrässä oli verrattain kova. Mahdollinen selitys työpaikkojen vaisuun lisäykseen ovat työvoiman tarjonnan ja kysynnän rajoitukset viime kuussa. Tarjonnan puolella viipyvä viruspelko ja anteliaat työttömyysetuudet (johtuen pandemian elvytyspaketista) ovat saattaneet hillitä ihmisiä hakemasta aktiivisesti töitä. Kysynnän puolella yritykset ovat saattaneet ensin katsoa, ovatko edellisen kuukauden rekrytoinnit riittäviä vai tarvitaanko lisäresursseja. Odotuksissa on kuitenkin edelleen, että työllisyystilanne jatkaa paranemistaan sitä mukaan, kun rajoituksia puretaan ja talouden aktiviteetti voimistuu tulevina kuukausina.

Toukokuun aikana emme tehneet mainittavia muutoksia taktiseen allokaatioomme, vaan suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Osakemarkkinoita tukevat seikat ovat kurssinousuista huolimatta mielestämme edelleen voimassa: elvytyksen stimuloiva vaikutus talouksiin, keskuspankkien tuki, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä sekä yhtiöiden tuloskasvun parantuminen kuluvana vuonna.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.