2020-06-05 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.5.2020


Paluu normaaliin arkeen?

Markkinoiden fokus oli toukokuussa tutuissa teemoissa; seurannassa olivat tartuntakäyrien ja rajoitusten purkaminen, keskuspankkien ja valtioiden julkaisemien tukitoimien vaikutukset sekä tuloskauden loppuvaihe. Sijoitusmarkkinoiden tunnelma parani selkeästi kuukauden edetessä, kun sijoittajat keskittyivät pääosin hyviin uutisiin ja olivat edelleen valmiita hyväksymään lyhyemmän aikavälin kehnoa talousdataa ja siirtämään katseensa loppu- ja ensi vuoteen. Näin ollen toukokuu muodostui tuottomielessä varsin hyväksi, eikä vanhaa englantilaista sananlaskua ”Sell in May and go away” kannattanut noudattaa. Globaalit osakemarkkinat nousivat euromääräisesti miltei kolme prosenttia, joten merkittävä osa alkuvuoden laskusta on nyt kurottu umpeen.

Koronapandemian osalta Euroopassa ja Yhdysvalloissa tartuntojen määrät ovat laskeneet ja rajoitusten höllentämiset jatkuneet. Sen sijaan pandemian kriisipesäke on siirtynyt Latinalaiseen Amerikkaan, missä tartuntamäärät, etenkin Brasiliassa, ovat rajussa kasvussa. Maassa on tällä hetkellä eniten tartuntoja maailmassa, miltei 25 000 tartuntaa päivässä, ja maan johdon nihkeä suhtautuminen kriisin hoitoon on johtamassa humanitaariseen katastrofiin.

Poliittisella rintamalla huomio kiinnittyi USA:n ja Kiinan viilentyneisiin väleihin sen jälkeen, kun Kiinan kansankongressi ilmoitti vievänsä läpi Hong Kongia koskevan uuden turvallisuuslain. Lain astuttua voimaan se vähentää itsehallintoalueen itsemääräämisoikeutta entisestään, heikentää kansalaisvapauksia ja rajoittaa mahdollisuuksia poliittiseen toimintaan. Yhdysvaltojen mukaan Hong Kongia ei voida enää pitää autonomisena alueena. Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo kertoi poistavansa alueen erikoisstatuksen liittyen alueiden kaupankäyntiin ja finanssitoimintaan. Vastalauseena Kiina ilmoitti katkaisevansa Yhdysvaltojen maataloustuotteiden tuonnin, mikä pahimmillaan uhkaa jopa kaataa kauppasopimuksen ensimmäisen vaiheen. Geo- ja kauppapoliittiset riskit ovat siis taas nostamassa päätään, mikä voi eskaloituessaan olla sijoitusmarkkinoiden kannalta ongelmallista ottaen huomioon, että odotukset talouskasvun paluulle vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla ovat talouksien avautumisen myötä olleet nousussa.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyivät toukokuussa muuttumattomina ja olemme kesäkuuhun mentäessä neutraalissa painossa. Osakepuolella painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkoallokaatiossamme siirryimme toukokuussa asteittain tuottohakuisempaan suuntaan nostamalla salkkuihin takaisin matalamman luottoluokituksen yrityslainat, ensin alipainoon ja kuun loppupuolella neutraaliin painoon. Samalla nostimme kehittyvien alueiden taalamääräisten ja paikallisvaluutassa noteerattujen velkakirjojen painoa kokonaisuudessaan lievään ylipainoon. Niin ikään nostimme korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen painoa salkuissamme lievään ylipainoon. Kyseiset nostot rahoitimme pääsääntöisesti keventämällä rahamarkkinasijoitusten painoa reiluun alipainoon. Myös korkomarkkinat ovat toiveikkaita siitä, että tautitapauksien laskettua ja talouksien avauduttua elpyminen olisi nopeaa, mikä on johtanut tuoton metsästykseen. Hinnoittelu on kuitenkin suhteellisen korkealla tasolla kaikissa korko-omaisuusluokissa, mikäli elpyminen osoittautuu odotettua hitaammaksi, joten maltillinen tuottohakuisuus myös korko-osiossa on mielestämme perusteltua.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg