2019-06-10 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.5.2019


Globaali talouskasvu vaakalaudalla

Vastoin markkinoiden odotuksia USA:n hallinto ilmaisi toukokuun alussa olevansa tyytymätön Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten neuvottelujen etenemisvauhtiin. USA uhkasi korottaa 250 miljardin dollarin arvoisille kiinalaistuotteille määrätyt tuontitullit 10 %:sta 25 %:iin ja asettaa tuontitullien piiriin myös loput noin 300 miljardin dollarin arvoisesta tuonnista Kiinasta. Neuvottelujen kariuduttua tullimaksut nousivat ja Kiina vastasi samalla mitalla korottamalla omia tullimaksujaan 60 miljardin dollarin arvoisille Yhdysvaltojen vientituotteille 5 %:sta niin ikään 25 %:iin.

Markkinareaktiot olivat hyvin odotetut, kun riskillisten sijoitusten kehitys sekä osake- että korkomarkkinoilla koki tämän vuoden suurimman kuukausittaisen pudotuksen. Vastaavasti turvasatamiksi miellettyjen omaisuuserien, kuten kulta, USA:n valtionlainat sekä Japanin ja Yhdysvaltojen valuutat, kysyntä kasvoi selvästi.

Neuvottelujen katkeamisen jälkeen retoriikka on selvästi koventunut eikä kummallakaan osapuolella ole halukkuutta mainittaviin myönnytyksiin. Konfliktin eskaloiduttua maiden seuraavat siirrot voivat olla tulevan kehityksen kannalta ratkaisevia. Muuttuuko tullikiista tavaroiden suoranaiseksi vientikielloksi, jonka tarkoituksena olisi heikentää toisen maan taloutta? Kehityssuunta on huolestuttava, sillä ensimmäiset viitteet tästä on jo ilmassa. Mikäli vientikiellot leviävät koskemaan merkittävää osaa tavaraviennistä, kasvavat globaalit taantumariskit entisestään.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä konfliktissa on pohjimmiltaan kyse paljon suuremmasta asiasta kuin pelkästä kauppasodasta. Kyse on ennen kaikkea kahden suurvallan vastakkaisista ideologioista koskien yhteiskunnan jokaista osa-aluetta.

MARKKINATUNNELMAMITTARI

markkinatunnelmamittari

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Käänne parempaan globaaleissa suhdanneindikaattoreissa tapahtuu arviomme mukaan vasta sen jälkeen, kun kauppasodan uhat ovat väistyneet. Varsinkin teollisuuden osalta luottamus on edelleen matala, mikä näkyi myös toukokuussa julkaistuissa ostopäällikköindekseissä kaikilla pääalueilla ja painoi globaalin teollisuuden luottamusta alle kriittisenä pidetyn 50 pisteen rajan. Teollisuustuotannon mahdollinen supistuminen seuraavina kuukausina kasvattaa jo ennestään kohonnutta taantumariskiä, ja tuleva talouskasvu on yhä selvemmin kuluttajien harteilla.

Olemme reagoineet muuttuneeseen tilanteeseen siirtymällä osakkeissa taktisesti alipainoon. Kauppaneuvottelujen kariutuminen aiheuttaa arviomme mukaan merkittävää epävarmuutta sijoitusmarkkinoilla lähiviikkoina. Kauppasota todennäköisesti eskaloituu ennen kuin mahdolliseen sopuun päästään, ja sodan pitkittyessä negatiiviset vaikutukset globaaliin kasvukuvaan ovat merkittävät. Tämän lisäksi tuloskauden annin positiiviset vaikutukset näkyvät jo hinnoissa, joten lyhyemmän aikavälin positiiviset ajurit riskillisissä omaisuuslajeissa mielestämme puuttuvat.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg