2018-06-11 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.5.2018


Toukokuussa olemme seuranneet tarkasti uutisia Etelä-Euroopasta, kuten Italiasta, Espanjasta ja Turkista. Erityisesti pankkiosakkeet ottivat osumaa ja, finanssisektorin ollessa suuremmassa roolissa Euroopan indekseissä, näimme Euroopan pääindeksien liikkuvan merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen indeksien. Eurosijoittaja sai toukokuussa lisätuottoja uuden mantereen sijoituksilleen Yhdysvaltain dollarin vahvistuessa euroa vastaan hieman yli 3 %.

Hyvin sujuneen ensimmäisen kvartaalin tuloskauden jälkeen markkinoiden kuluvan ja ensi vuoden tuloskasvuennusteissa ei ole tapahtunut mainittavia muutoksia. Yhdysvaltojen ja Euroopan osalta ennusteet ovat olleet pienessä nousussa, Japanin ja kehittyvien markkinoiden osalta pienessä laskussa. Yhdysvalloissa esimerkiksi ennustetaan kuluvan vuoden tuloskasvuksi yli 20 %, josta arviolta noin puolet tulee verokannan laskun seurauksena. Myös muilla markkinoilla tuloskasvu jatkuu ennusteiden valossa positiivisena vahvistaen odotuksiamme siitä, että edellytykset suotuisalle kehitykselle ovat edelleen hyvät.

Useat varainhoitajat ovat kevään aikana laskeneet lievästi osakepainoaan, mutta me olemme jatkaneet edelleen lievässä osakeylipainossa. Osakkeet tarjoavat mielestämme markkinanoususta huolimatta parhaimmat tuottomahdollisuudet huomioiden vallitsevan suhdannevaiheen, kasvavat yritystulokset ja hyvien vaihtoehtoisten sijoitusten puutteen.

Osakkeiden sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Jatkamme Euroopan, Japanin ja kehittyvien markkinoiden ylipainottamista pohjautuen markkinoiden suhteellisesti edulliseen arvostukseen. Olemme rahoittaneet kyseiset ylipainot edelleen alipainottamalla USA:n osakemarkkinoita, suurimpana syynä korkea arvostus. Yhdysvaltojen dollarin vahvistuminen euroa vastaan lienee osittain jo tapahtunut, emmekä odota taalan jatkavan samaa vahvistumisrataa.

Korkopuolella on nähty tänä keväänä isohkoja liikkeitä. Alkuvuoden turbulenssi kehittyvien markkinoiden korkopuolella vaihtui toukokuussa Italian poliittisen ilmapiirin kiristymisen aiheuttamaan liikehdintään valtionlaina- ja yrityslainapuolella. Liikkeet ovat olleet nopeita, ja niiden kanssa on haasteellista toimia. Italian aiheuttama korkoliike näkyi sekä valtionlainojen hinnoittelussa että euron heikkenemisenä. Päätöksemme pysyä lievässä osakeylipainossa suhteessa korkosijoituksiin on tässä suhteessa toiminut.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg