2022-04-07 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.3.2022: Onko osakemarkkinoiden toipuminen kestävällä pohjalla?


Ukrainan sodan aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta osakemarkkinoilla nähtiin maaliskuussa vahvaa toipumista, kun kehittyviä alueita lukuun ottamatta nousua oli kaikilla päämarkkinoilla. Suurin euromääräinen nousu nähtiin Yhdysvalloissa, missä markkinat olivat tuntuvassa miltei 5 prosentin nousussa, mutta myös Pohjoismaissa, Suomessa ja Euroopassa tuottokehitys oli selvästi positiivinen. Tämän seurauksena globaalit markkinat (MSCI Maailma AC) nousivat reilut 3 prosenttia ja päätyivät sotaa edeltävää tasoa korkeammalle. Tätä voidaan mielestämme pitää melkoisena saavutuksena ottaen huomioon sodan aiheuttamat riskit muun muassa talouskasvuun, yhtiöiden tuloskasvuun ja inflaatiokuvaan.

USD-Ukraina-1200-628


Korkomarkkinoilla tuottokehitys jäi selvästi negatiiviseksi voimakkaasti nousseen korkotason seurauksena. Suurin lasku nähtiin EMU-valtionlainoissa, mutta myös yrityslainojen tuotot jäivät selvästi negatiivisiksi. Kehittyvien alueiden taala- ja paikallisvaluttamääräisten lainojen tuotot jäivät niin ikään negatiivisiksi.

Sijoitusmarkkinat tasapainoilevat tällä hetkellä vastakkaissuuntaisten ajureiden ja teemojen välillä. Toisaalta makrodata on sodasta huolimatta pysynyt suhteellisen vahvana, vaikka sodan aiheuttama epävarmuus kasvunäkymiin on suuri. Toisaalta laukkaava inflaatio on aiheuttanut suurta päänvaivaa sekä korkomarkkinoille että keskuspankeille, sillä keskuspankkien liikkumavara on inflaation myötä edelleen kaventunut. Inflaation hillitsemiseksi keskuspankkien on turvauduttava ohjauskorkojen nostoon ja velkakirjojen osto-ohjelmien alasajoon. Riskit talouden äkkijarrutukselle ovat kasvussa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Lisäksi Kiinan voimakkaat sulkutoimet nousseiden koronatartuntojen myötä lisäävät entisestään teollisuuden pullonkauloja ja aiheuttavat lisää inflaatiopaineita jo valmiiksi kiperässä inflaatioympäristössä.

Sodan ohella keskuspankkien toimet ovat edelleen keskiössä arvioitaessa sijoitusmarkkinoiden tulevaa suuntaa. Maaliskuussa Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti odotetusti ohjauskorkoaan 25 korkopisteellä 0,25–0,50 prosenttiin, ja ennustaa nyt nähdyn koronnostotahdin olevan tarkoituksenmukaista jatkossakin. Pankin jäsenten omat arviot tulevista nostoista indikoivat vielä kuusi 25 korkopisteen koronnostoa tänä vuonna (1,75–2,00 % vuoden loppuun mennessä). Fed totesi, että Venäjän hyökkäyksen ja lännen pakotteiden taloudelliset vaikutukset ovat epävarmoja, mutta ne todennäköisesti luovat lisäpaineita inflaatioon. Fedin pääjohtaja Jerome Powell totesi, että Yhdysvaltain talous on riittävän vahva kestämään tiukempaa rahapolitiikkaa ja tiukempia rahoitusolosuhteita. Pankki myönsi, ettei se voi ottaa rahapolitiikkaa harjoittaessaan huomioon useita tekijöitä, koska inflaatio on liian korkea. Keskuspankin omat arviot tämän vuoden tulevista koronnostoista eivät ole markkinoiden mielestä vielä riittäviä inflaation taltuttamiseksi, vaan odotuksissa on ohjauskoron voimakasta nostoa 2,5 prosenttiin nykyisestä tasosta.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi maaliskuussa muuttumattomana ja olemme osakkeissa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa ja Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Korko-osion taktiset näkemykset pysyivät myös viime viikolla ennallaan. Olemme ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.

Erik Holmqvist, päästrategi, Elite Alfred Berg

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Toni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergTämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.