2021-04-13 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.3.2021: Rahahanat pysyvät auki


Sijoitusmarkkinoiden vahva vire sai maaliskuussa jatkoa, kun keskeisten alueiden osakekurssit olivat tuntuvassa nousussa. Suurin nousu koettiin Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa kurssit olivat yli kuuden prosentin euromääräisessä nousussa.

Näin ollen globaalit osakemarkkinat nousivat euromääräisesti runsaat kuusi prosenttia (MSCI World AC). Korkopuolella tuottokehitys oli selvästi maltillisempaa. Lievän korkotason laskun myötä EMU-alueen valtionlainatuotot päätyivät lievään nousuun (+0,14 %), samoin korkeamman luottoluokituksen euroalueen yrityslainojen tuotot (+0,21 %). Sen sijaan sekä matalamman luottoluokituksen globaalien yrityslainojen (-0,42 %) että kehittyvien alueiden taalamääräisten velkakirjojen tuotot (-1,1 %) jäivät negatiivisiksi.

Positiivisen markkinatuoton takana on korkomarkkinoiden rauhoittuminen (kts. edellisen kuukauden markkinakatsaus): pitkin kuukautta on saatu pääosin odotuksia parempia makrotalouslukuja, etenkin Yhdysvalloista, ja useat keskuspankit ovat vakuutelleet, että rahapolitiikka pysyy taloutta elvyttävänä vielä pitkään. Tämän lisäksi kuun viimeisenä päivänä markkinatunnelmaa piristi Yhdysvaltojen uuden hallinnon esittämä laaja koronapandemian jälkeinen elvytyspaketti, jonka avulla maan kilpailukykyä halutaan parantaa pitkällä aikavälillä.

”American Jobs Plan”-niminen massiivinen yli 2 200 miljardin taalan elvytyspaketti pitää sisällään muun muassa investointeja pahasti rappeutuneeseen liikenneinfrastruktuuriin (tiet, sillat, raideliikenne, lentokentät) ja yhteiskuntatekniikkaan (laajakaista, sähkö, vesi) sekä panostuksia tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja vanhusten hoivaan. Paketin on määrä toteutua seuraavan 8 vuoden aikana, ja sitä tullaan rahoittamaan muun muassa nostamalla yhteisöveroa 21 %:sta 28 %:iin ja monikansallisten yritysten minimiveroa 21 %:iin. On vielä ennenaikaista arvioida, missä laajuudessa paketti menee kongressissa läpi, sillä republikaanien mielestä paketti on ylimitoitettu. Paketin läpimeno kongressissa tässä laajuudessa on vielä kysymysmerkki, mutta pakettiin löytyy selvää kannatusta yli puoluerajojen.

Maaliskuun aikana emme tehneet mainittavia muutoksia taktiseen allokaatioomme ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet koronapandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme osakkeissa yhä tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevia seikkoja on vielä useita: fiskaalielvytyksen antama vauhti kuluttajille, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihtymisen seurauksena sekä listattujen yhtiöiden voimakas tuloskasvu kuluvana vuonna.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.