2020-04-07 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.3.2020


Myrskyn silmässä

Maaliskuuta leimasi äärimmäinen epävakaus, kun koronapandemia jatkoi rajua etenemistään maailmalla. Yhä useammat yhtiöt niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin ajoivat tuotantonsa alas ja yhä useammat valtiot sulkivat rajansa pandemian leviämisen hidastamiseksi. Samanaikaisesti yhä useammat maat ja keskuspankit käynnistivät ennennäkemättömiä raha- ja finanssipoliittisia pelastusoperaatioita talouksien pelastamiseksi. Vaikutukset sijoitusmarkkinoihin olivat odotetusti rajut; globaalit osakemarkkinat kokivat suurimman pudotuksen sitten finanssikriisin, yrityslainamarkkinoilla luottoriskipreemiot ampaisivat rajuun nousuun heikentyneen likviditeetin seurauksena, teollisuusmetallit olivat tuntuvassa laskussa talousaktiviteetin romahdettua ja öljyn hinta romahti sen jälkeen, kun öljyntuottajamaat eivät päässeet sopuun kaavailluista tuotannon leikkauksista vähentyneen kysynnän myötä. Jopa valtionlainojen koroissa nähtiin nousupainetta euroalueella, kun sijoittajat irrottivat varoja myös kaikista likvideimmistä sijoituskohteista.

Useilta keskuspankeilta ja valtioilta nähtiin raha- ja finanssipoliittisia vastatoimia pandemian maailmantaloudelle aiheuttamaan tuhoon. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed reagoi ensimmäisten joukossa 150 korkopisteen ohjauskoron laskulla ja ilmoitti samalla käynnistävänsä erittäin laajamittaisen arvopapereiden osto-ohjelman. Euroopan keskuspankin (EKP) suunnalta saatiin myös lisäelvytystä, kun pankki ilmoitti nykyisen arvopapereiden osto-ohjelmansa laajentamisesta. Keskuspankkien toimien ohella nähtiin myös usealta hallitukselta suuria pelastuspaketteja, joiden tarkoitus on lievittää kotitalouksien ja yritysten ahdinkoa talousaktiviteetin romahdettua. Näistä laajennetuista tukipaketeista Yhdysvaltojen elvytyspaketti keräsi eniten huomiota. Paketin suuruus on peräti 2 000 miljardia dollaria, ja se koostuu sekä suorista tuista että lainoista muun muassa kotitalouksille, ilmailualalle, osavaltioille ja pienyrityksille. Vaikka vastatoimet ovat tuntuvat ja tervetulleet, ne lähinnä lieventävät talouden romahtamisen aiheuttamaa tuskaa.

MARKKINATUNNELMAMITTARI

markkinatunnelmamittari-20200331-600-280

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Pandemian vaikutukset maailmantaloudelle tulevat olemaan varsin negatiiviset. Useiden valtioiden päätökset sulkea rajoja käytännössä kokonaan on johtanut talouksien äkkipysähdykseen, mikä puolestaan johtaa lähes varmuudella taantumaan. Pandemian kesto ja levinneisyys määräävät lopulta, milloin talouden elpyminen voi alkaa. On myös suurta epävarmuutta siitä, millä aikataululla pandemian laantumisen jälkeen päästään takaisin niin sanottuun normaaliin tilaan. Vallitsevat globaalit talouskasvuennusteet kuluvan vuoden osalta (+2,5 %) ovat jo vanhentuneet ja antavat liian optimistisen kuvan toipumisen tahdista. Finanssikriisin aikana 2009 maailman tuloskasvu jäi nollan tuntumaan, ja meneillä oleva talouden pysähdys on monessa suhteessa selvästi vuotta 2009 vakavampi.

Jatkoimme maaliskuun puolessa välissä riskillisten sijoitusten myyntiä laskemalla taktista osakepainoamme merkittävään alipainoon. Toimenpide on jatkoa helmikuun lopussa tehdylle muutokselle, kun siirryimme neutraalista alipainoon. Maaliskuun puolen välin jälkeen laskimme salkkujemme osakeosiossa Euroopan ja Pohjoismaiden painoa alipainoon ja nostimme Japanin painoa lievään ylipainoon. Salkkujen korko-osiossa olemme vieneet positiot yhä defensiivisempään suuntaan myymällä kokonaan pois sijoituksemme matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa, laskemalla korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen painoa neutraaliin sekä laskemalla kehittyvien alueiden taalamääräisten ja paikallisen valuutan velkakirjojen painoa selvään alipainoon. Vapautuneilla varoilla olemme nostaneet rahamarkkinasijoitusten painoa merkittävään ylipainoon.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg