2019-04-08 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.3.2019


Kevätaamun ilmassa näkyvyyttä häiritsevää usvaa?

Markkinat ovat jatkaneet loivaa ylämäkeään railakkaan alkuvuoden nousun jälkimainingeissa. Useat takaiskut Brexit -neuvotteluissa ja Kiinan ja USA:n kauppaneuvottelujen edistymättömyys eivät ole saaneet markkinaa kääntymään negatiiviseksi. Punta jatkaa vahvistuneella tasolla Yhdysvaltojen dollaria (3 %) sekä Euroa (5 %) vastaan, mikä näyttää heijastelevan uskoa siihen, että EU myöntynee jonkinlaisen lykkäyksen Brexitin takarajasta. USA:n ja Kiinan kauppaneuvottelujen uutisten ollessa vähäisiä markkinoilla on ollut aikaa keskittyä muihin makrotalouden talouslukuihin.

Mikrotasolla katseet kohdistuvat seuraavina viikkoina pian alkavaan ensimmäisen kvartaalin tuloskauteen. Johtuen alkuvuoden laskeneista suhdanneindikaattoreista tuloskasvuodotukset ovat olleet laskusuunnassa mutta nyt stabiloituneet. Tulevan markkinakehityksen kannalta on tärkeää, että tuloskausi sujuisi hyvin ja tuloskasvuennusteiden lasku olisi pääosin takanapäin. Markkina-nousun seurauksena osakemarkkinoiden arvostukset ovat useilla markkinoilla myös nousseet yli historiallisen keskiarvonsa, joten tuleva kurssinanousu nojaa entistä vahvemmin tuloskasvun jatkumiselle.

MARKKINATUNNELMAMITTARI

markkinatunnelmamittari

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Omassa allokaatiossamme jatkamme edelleen neutraalilla osakepainolla. Viimeksi tammikuussa teimme pienen viilauksen Euroopasta USA:n markkinoille samalla jatkaen kehittyvien markkinoiden ja Japanin ylipainottamista. Kehittyvien markkinoiden ylipainottamista tukevat nousseet maaliskuun teollisuuden luottamusluvut Kiinasta. Pientä painonsiirtoamme Euroopasta USA:n markkinoille tukee myös maaliskuussa näkynyt suhdannekuvan heikkeneminen Euroopassa.

Aiemmin on puhuttu, että matalan markkinaheilunnan (volatiliteetin) aikakausi on takana ja sijoittajien pitää nyt asemoitua uudelleen uudenlaiseen toimintaympäristöön. Joulukuun lopussa jotkut uskoivat välittömään taantumaan, mutta nopea korjaus ylöspäin riskihakuisilla osake- ja korkomarkkinoilla osoitti tämän markkinanäkemyksen vääräksi. Osakemarkkinavolatiliteetin (VIX) lasku nykyisille tasoilleen lienee yllättänyt monet. Vaikka uhkakuvia roikkuu ilmassa, olisi vaarallista tehdä täysjarrutus jo etukäteen. Viimeiset kolme kuukautta toimivat hyvänä esimerkkinä tästä.


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg