2018-04-10 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.3.2018


Pulssia nostattivat presidentti Trump ja Facebook

Maaliskuussa varainhoitajien pulssin nostamisesta vastasivat pääosin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sekä tiedot Facebookin käyttäjätietojen vuotamisesta mainostajien käyttöön.

Yhdysvaltojen presidentti Trumpin aloittama keskustelu kauppasodasta on muistuttanut iltapäivälehtien ennustuksia termisen kevään saapumisesta Suomeen. Tulee, ei tule, tulee? Onko lopulta kyse vain Trumpin neuvottelutaktiikasta ja vaalilupausten lunastamisesta? Uhkarohkea pelitaktiikka vaikuttaa arvaamattomalta ja on yllättänyt monet. Vaikka Trumpin kauppapoliittinen kamppailu näyttää painottuvan Yhdysvaltojen ja Kiinan välille, on sillä vääjäämättömät vaikutukset myös muulle maailmalle. Ekonomistit ymmärtävät protektionismin tietävän huonoa globaalille kasvulle, mutta populististen poliitikkojen toimesta voidaan ”suojatulleja” esittää nostettaviksi kansallisten etujen puolustamiseksi. Historiasta löytyy näyttöjä siitä, ettei tällainen toiminta johda kenenkään kannalta hyvään lopputulokseen.

Teknologiaosakkeet olivat maaliskuussa paineessa, kun Facebook joutui myöntämään keräämiensä käyttäjätietojen joutuneen ”luvattomasti” markkinointiyritysten käyttöön. Tuliko tämä jollekin oikeasti yllätyksenä? Oletko lukenut aina käyttöehdot ennen kuin olet alkanut käyttää uutta palvelua tai ohjelmaa? Negatiivisesta kurssireaktiosta päätellen valtaosalle sijoittajista paljastus oli yllätys, mutta teknologiaosakkeiden voittokulku tuskin tästä vielä kääntyy, ja arvostustasojen kyseenalaistaminen on tervetullutta.

Pitäydymme perustellussa allokaatiossamme ja luotamme kauppasotakeskustelun rauhoittuvan.

Jatkamme edelleen lievässä osakeylipainossa perustuen markkinoiden arvostustasoihin sekä yritys- ja makrotalousuutisiin. Viimeiset viikot ovat kuitenkin jälleen osoittaneet, että suurin markkinaa liikuttavaa tekijä on twiittaileva Yhdysvaltojen presidentti. Pitäydymme edelleen perustellussa allokaatiossamme ja luotamme kauppasotakeskustelun rauhoittuvan. Taalan pysyminen heikohkona euroa vastaan tukee sijoituksia kehittyville markkinoille. Allokaatiomme perustuu vahvasti osakemarkkinoiden arvostustasoihin, ja jatkamme ylipainottamalla Eurooppaa ja kehittyviä osakemarkkinoita ja alipainottamalla yhdysvaltalaisia osakkeita. Korkoallokaatiossamme olemme helmi- ja maaliskuun aikana laskeneet salkkujemme riskitasoa pienentämällä ylipainotustamme kehittyvillä korkomarkkinoilla ja nostamalla rahamarkkinasijoitukset ylipainoon. Tämän lisäksi olemme viime kuussa myös vieneet korkeamman luottoluokituksen omaavat yrityslainat lähemmäksi neutraalitasoa.

Mikrotasolla katseet tulevat seuraavina viikkoina kohdistumaan kohta alkavaan ensimmäisen kvartaalin tuloskauteen ja sen antiin. Vahvan globaalin talouskehityksen ja Yhdysvalloissa läpivietyjen merkittävien veroleikkausten johdosta tuloskasvuennusteet ovat Yhdysvalloissa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla olleet viimeisen kolmen kuukauden aikana selvässä nousussa. Yhdysvalloissa tuloskasvuennusteet ovat kuluvan vuoden osalta nousseet jo 19 %:iin ja ensi vuoden osalta 10 %:iin. Myös muilla päämarkkinoilla tuloskasvun ennustetaan olevan ripeää seuraavat kaksi vuotta. Euroopan osalta ennustemuutokset sen sijaan ovat pysyneet paikallaan johtuen pääosin euron epäsuotuisasta kehityksestä ja sen negatiivisesta vaikutuksesta Euroopan vientisektoriin. Heikentyneen markkinatunnelman takia riskihalukkuus sijoittajien keskuudessa on viime aikoina ollut selvässä laskusuunnassa, joten tuloskauden merkitys mahdollisena tunnelmanvakauttajana tulee korostumaan.


Erik Holmqvist
Päästrategi
EAB Groiup OyjJukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
EAB Group Oyj