2022-01-14 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.12.2021: Fed aloitti taistelun inflaatiota vastaan


Osakemarkkinoiden tuottokehitys oli joulukuussa pääosin positiivista. Joulukuun alkupuolen positiivinen kehitys katkesi ja muuttui negatiiviseksi joulukuun puolivälin paikkeilla. Tämä johtui erityisesti inflaatiopaineista Yhdysvalloissa ja muutoksista koronnostoihin liittyvissä odotuksissa.

Markkinakatsaus 12/2021

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed teki joulukuun kokouksessaan markkinoiden ennakko-odotuksia isomman muutoksen koskien tulevaa rahapolitiikkaa: osto-ohjelman alasajovauhti kaksinkertaistui, ja komitean jäsenet ennustavat nyt kolmea koronnostoa ensi vuonna. Fed siis kaksinkertaisti vauhtinsa, jolla se supistaa nykyistä osto-ohjelmaansa 20 miljardiin dollariin kuukaudessa valtion arvopapereiden osalta, ja 10 miljardiin dollariin kuukaudessa asuntolainavakuudellisten arvopapereiden (MBS) osalta.

Osto-ohjelman ennakoitua nopeampi alasajo lisäsi spekulaatioita siitä, että Fed aloittaa koronnoston jo maaliskuun 2022 puolivälissä pidettävässä kokouksessa. Tämä riippuu kuitenkin siitä, milloin pankki näkee työmarkkinoiden palanneen ns. maksimityöllisyyteen. Yhdysvaltain keskuspankin johtajan Jerome Powellin mukaan talous on edistynyt nopeasti kohti tätä tavoitetta, joten ensimmäinen koronnosto lähestyy nyt vauhdilla. Osakemarkkinat toipuivat kuitenkin nopeasti tästä ilmoituksesta. Joulukuun loppupuoliskon kehitys oli positiivista, ja kokonaisuutena myös markkinat sulkeutuivat joulukuun osalta positiiviselle puolelle. Korkomarkkinoiden kehitys seuraamillamme markkinoilla oli kaksijakoista. Valtionlainasijoitukset ja vähäriskisemmät yrityslainat kärsivät, kun taas korkeampiriskisten korkosijoitusten, kuten alhaisemman luottoluokituksen yrityslainojen ja kehittyvien markkinoiden lainojen kehitys oli positiivista.

Markkinoiden hermoilu koronaviruksen omikron-muunnokseen liittyen haihtui osaltaan joulukuussa, kun uudesta koronaviruksen muunnoksesta ilmaantui joulukuun alkupuolella lisätietoa. Negatiivinen uutinen oli, että joulukuussa julkaistun japanilaisen tutkimuksen mukaan omikron-muunnos on 4,2 kertaa tarttuvampi kuin deltavariantti sen alkuvaiheessa. Positiivisemmalla puolella muut raportit näyttivät kuitenkin osoittavan, että muunnoksen oireet saattavat olla aiempia muunnoksia lievempiä. Sen vaikutukset yleiseen talouskehitykseen jäävät nähtäviksi, ja sijoittajat toivovatkin koronalääkkeiden markkinoille tuloa. Uusia rokotuskierroksiakaan ei voida jättää pois laskuista.

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi joulukuussa muuttumattomana, ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan, ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa, ja vastaavasti alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Lue lisää Elite Alfred Bergin laajasta markkinakatsauksesta.

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.