2021-01-12 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.12.2020


Katseet sijoitusvuoteen 2021

Sijoitusmarkkinoiden positiivinen vire sai joulukuussa jatkoa, kun kaikki keskeiset riskilliset sijoitukset olivat selvässä nousussa. Positiivisen markkinatunnelman takana olivat pitkälti samat ajurit kuin marraskuussa: epävarmuuden lasku sijoitusmarkkinoiden kannalta keskeisimmissä teemoissa, sopimuksettoman Brexitin välttäminen aivan viime hetkellä, elvytyspaketin läpimeno Yhdysvalloissa, ensimmäisten koronarokotteiden myyntiluvan saaminen ja jakelun aloittaminen sekä Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksen vahvistaminen valitsijamiesten toimesta. Joulukuun positiivisen markkinatunnelman myötä globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) nousivat euromäärisesti 2,3 %, ja vuoden alusta nousua kertyi 6,7 %. Tätä voidaan pitää melkoisena suorituksena, ottaen huomioon pandemian aiheuttama tuho globaaliin kasvuun ja yhtiöiden toimintaympäristöön sekä markkinatunnelma pandemian kiihtymisvaiheessa keväällä. Ilman keskuspankkien ja valtioiden ennennäkemätöntä stimulusta raha- ja finanssipolitiikan keinoin näin positiivinen kehitys ei olisi ollut mahdollista.

Pandemian saralla tartuntakäyrät ovat monessa maassa edelleen tukevasti nousussa. Tilanne on erityisen huolestuttava Isossa-Britanniassa, missä joulukuun loppupäivinä rekisteröitiin yli 50 000 uutta tartuntaa päivässä uuden selvästi tarttuvamman virusmuunnoksen myötä. Maahan julistettiin jälleen kerran poikkeustila, joka kestää helmikuun puoleen väliin. Käynnissä on taistelu aikaa vastaan, sillä joukkorokotukset niin Isossa-Britanniassa kuin muuallakin maailmassa ovat alkaneet, mutta monien mielestä tuskastuttavan hitaasti. Ennakkoarvioiden mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa olisi vuoden 2020 loppuun mennessä pitänyt jakaa jo yli 30 miljoonaa rokoteannosta, mutta jakeluhaasteiden takia tähän mennessä on pystytty antamaan vain 4,8 miljoonaa pistosta. Globaalisti on annettu vasta 14,6 miljoonaa pistosta, joten koronaviruksen taltuttaminen on vielä aivan alkutekijöissä. Pisimillään omassa massarokotekampanjassaan on Israel, missä jo melkein 16 % väestöstä on saanut ensimmäisen pistoksensa. Sen sijaan Euroopan toiseksi väkirikkaimmassa maassa Ranskassa rokoteohjelma on kangerrellut pahasti, kun tähän mennessä on annettu vasta muutama tuhat annosta, ja kritiikki on ymmärrettävästi ollut kovaa, presidenttiä myöten.

Sijoitusmarkkinoiden kannalta massarokotusten hitaus voi muodostua ongelmaksi, jos paluu normaalimpaan tilanteeseen venyy ennakoitua pidemmäksi. Sijoittajien odotukset nopeasta talous- ja tuloskasvun elpymisestä ovat suhteellisen kovat, joten isoihin pettymyksiin ei ole varaa. Tämä on mielestämme yksi sijoitusmarkkinoiden suurimmista riskitekijöistä tällä hetkellä muuten kohtalaisen positiivisessa markkinaympäristössä. Tähän myös OECD tarttui tuoreimmassa suhdannekatsauksessaan, kun se laski kasvuennusteitaan ja varoitti talouden toipumisen venymisestä. Ensi vuoden globaalia kasvuennustetta toimisto laski 4,2 %:iin koronatilanteen heikkenemisen takia. OECD varoitti myös, että toipuminen tulee olemaan epäyhtenäistä seuraavan parin vuoden aikana ja että rajaamistoimia on edelleen jatkettava pitkälle ensi vuoteen. Tästä huolimatta sijoitusmarkkinoiden näkymät tulevalle vuodelle ovat mielestämme verrattain valoisat, mutta ratkaisevaa on, kuinka nopeasti massarokotukset taittavat tartuntakäyrät ja kuinka nopeasti sekä teollisuuden että kuluttajien luottamus palautuu. Mielenkiintoinen sijoitusvuosi on siis luvassa.

Joulukuun aikana emme tehneet mainittavia muutoksia taktiseen allokaatioomme, joten suosimme edelleen lievästi osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Osakeallokaation sisällä painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Riskillisemmissä korko-omaisuuslajeissa painot vaihtelevat neutraalin ja lievän ylipainon välillä, kun taas rahamarkkinasijoitukset ja valtionlainat ovat alipainossa.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.