2020-01-13 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.12.2019


Katseet vuoteen 2020

Riskillisten omaisuuslajien voittokulku jatkui myös joulukuussa, kun maailman osakemarkkinat nousivat euromääräisesti noin 1,2 % (MSCI World AC). Nousua kirjattiin koko vuoden osalta peräti 28,9 %, mikä on toiseksi kovin nousuvuosi sitten finanssikriisin. Kurssit saavuttivat vuonna 2019 kaikkien aikojen kovimman tasonsa. Harva olisi vuoden alussa uskaltanut ennustaa tuottokehityksen olevan näin suuri tilanteessa, missä keskuspankit, erityisesti Yhdysvaltojen keskuspankki Fed, signaloivat löysän rahapolitiikan olevan ohi ja paluun normaalimpaan tilaan olevan käsillä. Pelko osoittautui kuitenkin turhaksi, sillä vuoden 2018 viimeisen vuosineljänneksen markkinaturbulenssin seurauksena Fed perääntyi heti tammikuun alussa aiemmasta kannanotostaan normalisoida rahapolitiikkansa ennalta sovitun ohjelman mukaiseksi. Pankki signaloi tammikuussa, että tulevat muutokset ohjauskorkoon tapahtuvat vastedes makrodatan perusteella. Markkinoiden koronnosto-odotukset vaihtuivat pian koronlaskuodotuksiksi, ja vuoden aikana nähtiin peräti kolme koronlaskua. Näin Fed vahvisti sijoittajien odotuksia siitä, että keskuspankin tukeen talouskasvun ja likviditeetin varmistajana voidaan luottaa. Samansuuntaisia liikkeitä nähtiin vuoden aikana myös muilta keskuspankeilta, mikä piti globaalit korot vahvasti laskusuunnassa ja toi myös korkosijoittajille varsin positiivisia tuottoja, erityisesti kehittyvillä korkomarkkinoilla ja matalamman luottoluokituksen yrityslainamarkkinoilla.

OMAISUUSLAJIEN VUOTUINEN KEHITYS

omaisuuslajien-vuotuinen-kehitys-20191231-650-285


* = valuuttasuojattua (EUR), 31.12.2019

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Mitä vaaditaan nousun jatkumiselle? Mitkä ovat lähtökohdat vuodelle 2020? Vaikka suunnan ennustaminen on vuoden tähtäimellä äärimmäisen vaikeaa ja lopputulema perustuu yleensä tapahtumiin, jotka eivät ole ennustettavissa tai edes tiedossa, arvioimme viime vuoden kestoteemojen suurelta osin määräävän myös kuluvan vuoden kehitystä. Näistä tärkeimmät ovat kauppapolitiikka, globaalia talouskasvua tukevat toimet (kuten keskuspankkien rahapolitiikka ja mahdollinen fiskaalielvytys), tuloskasvut sekä tulevat presidentinvaalit Yhdysvalloissa.

Kauppasodan aiheuttama epävarmuus tulevasta talouskasvusta tulee olemaan yksi vuoden 2020 avainkysymyksistä. Vaikka vaikutukset ovat kiistämättä olleet negatiiviset, emme usko maailmantalouden luisuvan taantumaan kuluvana vuonna. Mikäli poliittiset riskit eivät ala jälleen kasvaa, kaupan ja teollisuuden pitäisi elpyä vähitellen. Useiden alaspäin tehtävien tarkistusten jälkeen Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ennustaa maailmanlaajuisen kasvun asettuvan vuoden 2019 osalta 3 prosentin tasolle ja vuonna 2020 lievästi nousevan 3,4 %:iin, mikä on lähellä pitkän aikavälin tasoa. Pidämme kuluvan vuoden kasvuennustetta tässä vaiheessa vielä hieman korkeana, ennen kuin saamme merkkejä siitä, että teollisuuden kontribuutio talouskasvuun on nähtävissä. Tällä hetkellä kasvu on suurelta osin yksityisen kulutuksen varassa niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Viime vuoden loppupuolella teollisuuden suhdanneindikaattoreissa nähtiin kuitenkin orastavia merkkejä teollisuuden piristymisestä. Sikäli kun Yhdysvallat ja Kiina pääsevät sopimukseen, odotamme epävarmuuden yrityssektorilla vähenevän ja ilmapiirin paranevan edelleen.

MARKKINATUNNELMAMITTARI

markkinatunnelmamittari-20191231-600-285

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Sijoitusnäkemyksemme pysyi joulukuussa laajalti ennallaan ja osakkeita suosivana. Osakeosiossa myös maantieteelliset jakaumat pysyivät ennallaan. Olemme Euroopassa neutraalissa, Yhdysvalloissa ylipainossa ja vastaavasti Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla alipainossa. Myös korko-osiossa näkemyksemme pysyi joulukuussa ennallaan. Alipainotamme vahvasti valtionlainoja ja ylipainotamme korkeamman ja matalamman luottoluokituksen yrityslainoja sekä kehittyvien alueiden lainoja.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg