2021-11-09 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.10.2021: Vahva tuloskausi käänsi osakemarkkinat nousuun


Vaisun syyskuun jälkeen osakemarkkinat kääntyivät lokakuussa reippaaseen nousuun. Seuraamillamme markkinoilla suurin euromääräinen nousu nähtiin Yhdysvalloissa (+7,3 %), mutta myös Euroopassa (+4,7 %), Suomessa (+2,6 %), Aasiassa (+1,6 %) ja kehittyvillä alueilla (+1,1 %) kurssit olivat selvässä nousussa. Päämarkkinoista ainoa laskija oli Japanin markkinat reilun kolmen prosentin laskulla (-3,2 %). Näin ollen maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) nousivat euromääräisesti yli viisi prosenttia (+5,3 %). Vuoden alusta globaalit osakemarkkinat ovat nousseet jo miltei neljänneksen (+23,5 %).

Sijoittajien puntarissa on, jaksavatko markkinat edelleen nousta ottaen huomioon pöydällä olevat avoimet kysymykset liittyen esimerkiksi keskuspankkien tukien vähenemiseen, inflaation kiristymiseen ja globaalin talouskasvun maltillistumiseen. Hyvien vaihtoehtojen puute tuottojen lähteenä näyttää kuitenkin toistaiseksi olevan vahvin osakemarkkinoita tukeva seikka. Samalla hengenvedolla on kuitenkin todettava, että yhtiöiden tuloskasvu näyttää olevan tukevalla pohjalla, mistä kertoo myös erinomaisesti sujunut kolmannen kvartaalin tuloskausi.

Porssikurssit-pylvaat-1200-628

Makrolukujen osalta huomio kiinnittyi lokakuussa erityisesti USA:n ja Euroopan kolmannen kvartaalin BKT-kasvulukuihin. Euroalueen osalta kolmas kvartaali tarjosi myönteisen yllätyksen, sillä kasvua kertyi vuoden takaisesta periodista 3,7 % (odotus +3,5 %) ja kvartaalitasolla +2,2 % (odotus +2,1 %). Kasvu oli laaja-alaista, mutta erityisen positiivista kehitystä edelliseen kvartaaliin verrattuna nähtiin Ranskassa (+3,5 %) ja Italiassa (+2,6 %). Saksan kasvuluvut sen sijaan jäivät edelliseen kvartaaliin verrattuna hiukan vaisuiksi (+1,8 %), koska sikäläinen teollisuus kärsi vakavasta komponenttipulasta erityisesti tärkeässä autoteollisuudessa. Euroalueen absoluuttinen BKT-taso on nyt päässyt takaisin lähes pandemiaa edeltävälle tasolle, vaikka trendikasvuun palaamiseen on vielä matkaa.

Kasvulukujen lisäksi markkinoiden fokus oli Euroopan keskuspankin (EKP) lokakuun lopussa pitämässä korkokokouksessa. Korkokokouksen anti jäi aika laihaksi ja paljolti edellisen kokouksen viestin kertaukseksi; euroalueen talouden toipuminen jatkuu ja hintapaineet ovat tilapäisiä. Pandemian aikana laaditun joukkolainojen osto-ohjelman alasajosta ei saatu vielä selviä suuntaviivoja. Odotuksissa on kuitenkin, että EKP kertoo tästä yksityiskohtaisemmin joulukuun kokouksensa yhteydessä. Heti kuun vaihteen jälkeen (3.11.) katseet kääntyivät siten USA:n keskuspankin (Fed) puoleen, kun se odotetusti ilmoitti aloittavansa marraskuusta alkaen velkakirjojen osto-ohjelman asteittaisen alasajon nykyisestä 120 miljardin dollarin kuukausimäärästä 105 miljardiin dollariin. Osa markkinoita seuraavista odotti, että Fed olisi jo tässä vaiheessa ilmoittanut koko osto-ohjelman alasajon askelmerkeistä (kuinka paljon ja millä aikataululla), mutta pankki jätti ymmärrettävästi itselleen liikkuvavaraa esimerkiksi tahdin nopeuttamiseksi, jos inflaatioympäristö muuttuu yhä tukalammaksi.

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi lokakuussa muuttumattomana ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Lue lisää Elite Alfred Bergin laajasta markkinakatsauksesta 31.10.2021:

Erik Holmqvist, päästrategi, Elite Alfred Berg

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.