2020-11-10 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.10.2020


Vallanvaihto valkoisessa talossa

Sijoitusmarkkinoiden tuotot kehittyivät epäyhtenäisesti lokakuussa, kun osakemarkkinoilla nähtiin Aasiaa ja kehittyviä markkinoita lukuun ottamatta pääsääntöisesti laskua ja korkomarkkinoilla pääsääntöisesti nousua. Kuun loppupuolella nähty riskinottohalukkuuden lasku oli selitettävissä muun muassa koronatartuntamäärien nousulla ja siitä seuranneella rajoitusten tiukentumisella, etenkin Euroopassa. Lisäksi elvytyspaketin kaatuminen Yhdysvalloissa oli markkinoille selvä pettymys. Muutoin sijoitusmarkkinoiden huomion kohteena olivat edelleen tutut teemat, kuten presidentinvaalit Yhdysvalloissa, Brexit-neuvotteluiden eteneminen Euroopassa sekä kolmannen kvartaalin tuloskausi.

Koronapandemian saralla tilanne on Atlantin molemmin puolin menossa edelleen huonompaan suuntaan, kun useissa Euroopan maissa nähtiin lokakuussa uusia päiväkohtaisia tartuntaennätyksiä. Samansuuntaista huolestuttavaa kehitystä on ollut nähtävissä myös Yhdysvalloissa, jossa rekisteröitiin lokakuun loppupuolella korkein päivätartuntaluku tähän mennessä, miltei 100 000 uutta tartuntaa. Luku vei kokonaistartuntamäärän USA:ssa yli 9,4 miljoonaan ja globaalisti yli 45 miljoonaan. Euroopan tukala tilanne on johtamassa vapaaseen liikkumiseen ja kokoontumiseen liittyviin tiukennuksiin muun muassa Saksassa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa.

Brexitin osalta eteneminen on ollut hidasta, kun Iso-Britannia ja Euroopan unioni ovat vielä hyvin kaukana toisistaan keskeisimmissä kiistakysymyksissä. Erityisesti neuvotteluissa hiertävät kalastusoikeuksien ja kaupankäynnin yhtäläiset ehdot sekä Iso-Britannian halu muuttaa jo sovittua erosopimusta esimerkiksi Pohjois-Irlannin rajakysymyksen osalta. EU:n ja Iso-Britannian välisessä erosopimuksessa sovittu siirtymäperiodi umpeutuu vuoden vaihteessa. Kauppasopimukseen pääseminen on edelleen mahdollista, mutta aika on käymässä vähiin. Vaihtoehtona on siirtymäperiodin jatkaminen ja eron lykkääntyminen vielä kerran, mutta Iso-Britannia on tähän mennessä kategorisesti sulkenut tämän vaihtoehdon pois. Ilman kauppasopimusta tai siirtymäperiodin jatkamista maa poistuu EU:n sisämarkkinoilta vuoden vaihteessa ja kauppaa käydään tämän jälkeen lähtökohtaisesti kansainvälisen kauppajärjestö WTO:n ehtojen mukaisesti.

Kuten aiemmin uumoiltiin, Yhdysvaltojen presidentinvaalit osoittautuivat erittäin tasaväkisiksi. Vasta tätä kirjoittaessa (8.11.) voidaan lähes varmuudella sanoa, että valta valkoisessa talossa on vaihtumassa ja demokraattipuolueen Joe Bidenista tulossa maan 46. presidentti. Donald Trump on kuitenkin kieltäytynyt tunnustamasta vaalitappiotaan ja vaatimassa äänten uudelleenlaskemista joissakin osavaltioissa. Aika näyttää, milloin ratkaisu saadaan aikaiseksi, mutta markkinoiden näkökulmasta, mitä nopeammin, sen parempi. Myös kongressin edustajapaikoista käydään tiukkaa kamppailua, mutta viimeisimpien ennusteiden mukaan republikaanit säilyttävät enemmistönsä senaatissa ja demokraatit edustajainhuoneessa.

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi lokakuussa ennallaan ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painotamme Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Korkopuolella pienensimme kuukauden alussa hieman tuottohakuisuutta vähentämällä painoa korkeamman riskin yrityslainoissa ja kehittyvien markkinoiden lainoissa (paikallisvaluutassa). Vapautuneilla varoilla nostimme sekä korkean luottoluokituksen yrityslainat että rahamarkkinasijoitukset selvään ylipainoon. Muutoksen jälkeen olemme merkittävässä ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalan luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien alueiden lainoissa (paikallisvaluutassa).

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg