2019-11-11 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.10.2019


Kauppasuhde- ja Brexit-optimismia ilmassa

Riskillisten sijoitusten tuottokehitys jatkui lokakuussa positiivisena, kun markkinoita koko vuonna koskettaneissa teemoissa tapahtui positiivista kehitystä: kuukauden aikana Kiinan ja Yhdysvaltojen välisissä kauppaneuvotteluissa tapahtui edistysaskeleita, riski sopimuksettomasta Brexitistä pienentyi, Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) elvyttävä rahapolitiikka sai jatkoa ja tuloskausi sujui odotettua paremmin.

Yhdysvallat ja Kiina pääsivät suullisesti sopuun kauppasopimuksen ensimmäisestä vaiheesta, missä muun muassa sovitaan jo päätettyjen tullikorotusten implementoinnin viivästyttämisestä, uusien tullien asettamatta jättämisestä sekä yhdysvaltalaisten maataloustuotteiden ostamisesta. Seuraavaksi sopimus tulee saada kirjalliseen muotoon. Ensimmäisen vaiheen sopimusta voidaan luonnehtia enemmän tulitauoksi kuin todellisen sovun löytymiseksi, sillä isoimmat ongelmakohdat ovat vielä sopimatta.

Iso-Britannian eroprosessi EU:sta keräsi osakseen runsaasti huomiota lokakuussa. Monien vaiheiden jälkeen EU hyväksyi kuun lopussa Britannian anoman jatkoajan sopimuksettoman eron välttämiseksi. Britannian alun perin neuvottelema sopimusesitys ei saanut tarpeeksi kannatusta maan parlamentissa. Britannian hakema jatkoaika on korkeintaan kolme kuukautta, mutta maa pääsee irtaantumaan aikaisemmin, mikäli niin haluaa. Näin ollen uusi takaraja on tammikuun lopussa. Sopimusesityksen kaatuminen parlamentissa johti myös siihen, että 12. joulukuuta järjestetään ennenaikaiset vaalit ja niissä haetaan ratkaisua Brexitin umpisolmun avaamiseksi. Vaikka vaalien lopputulos on epävarma, pidetään kuitenkin todennäköisimpänä vaihtoehtona hallittua eroa EU:sta, sillä sopimuksettomassa lähdössä olisi vain häviäjiä.

MARKKINATUNNELMAMITTARI

markkinatunnelmamittari-20191031-600-295

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Kauppasodan ja Brexitin ohella markkinoiden huomio kohdistui globaalin talouden kasvunäkymiin. IMF (International Monetary Fund) julkaisi lokakuun puolessa välissä oman suhdannekatsauksensa, missä se kantoi huolta kasvun hidastumisesta. IMF laski toistamiseen kuluvan vuoden globaalia kasvuennustettaan kahdella kymmenyksellä 3 %:iin. Ennuste pohjautuu kasvaviin riskitekijöihin, kuten kauppasodan aiheuttamaan epävarmuuteen ja geopoliittisiin jännitteisiin. Lokakuun loppupuolella markkinoiden huomio kiinnittyi myös USA:n ja euroalueen kolmannen kvartaalin kasvulukuihin. Yhdysvalloissa kasvu jatkui ennakoitua vahvempana syksyn aikana laskeneista talouden luottamusindikaattoreista huolimatta. Vaikka loppuvuoden kasvuvauhti todennäköisesti hieman hiipuu nykyvauhdista, kasvu pysyy selvästi positiivisena vahvan työllisyystilanteen tukemana. Vanhalla mantereella talouskasvu piti myös yllättävän hyvin pintansa kolmannella kvartaalilla. Vaikka kasvuvauhti hidastui odotuksia vähemmän, kasvunäkymät ovat edelleen varsin heikot. Etenkin teollisuuden synkkä luottamusilmapiiri kasvattaa riskiä kasvun selvästä notkahtamisesta loppuvuoden osalta.

Vaikka osakemarkkinoiden vahva vire sai jatkoa lokakuussa, pysyi sijoitusnäkemyksemme laajalti ennallaan taktisen osakepainon osalta. Osakepainomme pysyi yhdistelmätuotteissa neutraalissa. Olemme kuitenkin valmiita nostamaan osakepainoa, mikäli tuleva talousdata tukee taloussyklin jatkumista ja/tai kauppaneuvotteluissa päästään selvästi ykkösvaihetta pidemmälle.


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergTämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.