2017-11-09 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.10.2017


Tuottohakuiselle sijoittajalle vaihtoehtoisen sijoituskohteen löytyminen osakemarkkinalle on muuttunut haastavammaksi, ja kurssinousuista huolimatta jatkamme edelleen osakeylipainossa. Markkinatunnelmaa kuvaavat mittarit, kuten kurssiheilunta, osakeoptioiden kysyntä ja kurssinousun laajuus sekä osakkeiden globaalit arvostustasot, ovat pohjana päätöksellemme jatkaa edelleen osakeylipainossa ja uskomme kurssinousun olevan tukevalla pohjalla.

Päämarkkinoilla kaksi kolmasasosaa pörssiyhtiöistä on toistaiseksi raportoinut kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa. Tulokset ovat kokonaisuudessaan olleet nousussa, ja etenkin USA:ssa tulokset ovat ylittäneet analyytikoiden ennusteet. Erityisesti USA:n teknologiasektorin (mm. Google, Amazon ja Microsoft) loistavat tulokset saivat osakkeet nousemaan erittäin voimakkaasti huolimatta ko. osakkeiden korkeista arvostustasoista. USA:n veronkevennysten odotetaan vahvistavan edelleen USA:n taloutta, ja myös tämä omalta osaltaan tukee sijoittajien optimismia osakemarkkinoiden suhteen. On hyvä muistaa, että historiassa korkea arvostustaso ei lyhyellä aikavälillä ole selittänyt tulevaa tuottoa. Sen sijaan pidempiin, kuten 10 vuoden tuotto-odotuksiin, sillä on selitysarvoa.

Euroopan Keskuspankin (EKP) kommentit elvytyksen jatkumisesta saivat osakemarkkinan riemuitsemaan. Vahva talouskasvu, laskeva työttömyys ja inflaation orastus Euroopassa mahdollistavat EKP:n elvytyksen tulevat kevennykset. Euroopassa työttömyysaste (9,1 %) on tällä hetkellä alimmillaan sitten helmikuun 2009. Yhdysvaltojen osuus maailman talouskasvusta on merkittävä, mutta Euroopan bruttokansantuote kasvaa tällä hetkellä USA:n kanssa samaa vauhtia. Esimerkiksi USA:n teollisuustuotanto on junnannut paikoillaan vuoden 2014 jälkeen, kun taas Euroopassa ja Japanissa se on ollut tuona aikana jatkuvassa nousussa.

Kuukausi sitten pohdimme Japania sijoituskohteena, ja viimeisen kuukauden aikana Japanin osakemarkkinoille on virrannut runsaasti rahaa hallitsevan pääministeri Aben vaalivoiton jälkeen. Eurosijoittajalle Japani on ollut merkittävä ylituoton lähde.

Suosimme edelleen myös kehittyviä markkinoita Aasian suunnalta sekä Eurooppaa houkuttelevan arvostustason takia. Vahvistunut dollari auttaa eurooppalaisia vientiyhtiöitä. Latinalainen Amerikka on kehittynyt muuta kehittyvää markkinaa heikommin dollarin lähdettyä vahvistumaan.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Varainhoito Oyj


Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Varainhoito Oyj