2022-02-09 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.1.2022: Keskuspankkien elvytystoimet vähenemässä


Pitkään jatkunut positiivinen markkinatunnelma vaihtui heti vuodenvaihteen jälkeen selvästi negatiivisemmaksi. Sijoittajat ovat punninneet ennen kaikkea rahapolitiikan normalisoitumisen mukanaan tuomia lyhyemmän tähtäimen negatiivisia vaikutuksia sijoitusmarkkinoihin.

Markkinakatsaus

Globaalin talouden toipumisen myötä on luonnollista, että keskuspankkien tuki on vähitellen häviämässä. Markkinat ovat kuitenkin tällä hetkellä varsin huolissaan siitä, että vallitsevassa korkeassa inflaatioympäristössä rahapolitiikan kiristyminen tapahtuu liian nopeasti. Tämä puolestaan nostaa riskiä siitä, että talouden aktiviteetti heikkenee ja toipuminen hidastuu entisestään. Osakemarkkinoiden näkökulmasta tämä voi koitua ongelmaksi, sillä tuloskasvuodotuksiin ei ole varaa kohdistua laskupaineita arvostustasojen ollessa jo ennestään verrattain korkeita. Korkomarkkinoiden osalta nouseva korkotaso tietää myös haasteita, kun lyhyemmän aikavälin tuottoihin kohdistuu selviä laskupaineita.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin korkokokous tammikuun lopussa oli kuukauden keskeisimpiä tapahtumia, sillä hermostuneen markkinatunnelman takana ovat pitkälti olleet pankin viime viikkojen ns. haukkamaiset viestit käsillä olevan rahapolitiikan normalisoitumisesta. Vaikka pankin ohjauskorkoon ei tullut muutoksia, oli pankin viestinnän sävy tulevasta rahapolitiikasta jopa ennakoitua aggressiivisempi. Pääjohtaja Jerome Powell ei tarkentanut tulevien toimenpiteiden aikataulua, mutta antoi selvästi ymmärtää, ettei pankki kaihda nopeita ja/tai isoja muutoksia rahapolitiikkaansa. Edelliseen koronnostosykliin (2015) verrattuna inflaatiokuva on nyt kireämpi, työmarkkinat tiukemmat, ja kasvukuva on kokonaisuudessaan vahvempi, joten todennäköisesti myös keskuspankin toimet ovat voimakkaammat. Tämä heijastuu nyt voimakkaasti myös markkinoiden hinnoitteluun koskien loppuvuoden ohjauskoron tasoa, sillä futuurimarkkinoiden hinnoittelun mukaan tulemme tänä vuonna näkemään viisi (25 korkopisteen) koronnostoa maaliskuun kokouksesta alkaen.

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi tammikuussa muuttumattomana ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella olemme vieneet näkemystämme defensiivisempään suuntaan siirtymällä matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa alipainoon ja lisäämällä painoa rahamarkkinasijoituksissa. Muutoksen jälkeen olemme ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa. Vastaavasti olemme edelleen merkittävässä alipainossa valtionlainoissa.

Lue myös Elite Alfred Bergin laaja markkinakatsaus 31.1.2022

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.