2020-02-07 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.1.2020


Markkinaheilunta palaamassa markkinoille?

Vuosi alkoi osakemarkkinoiden näkökulmasta vahvasti, kun Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen ensimmäisen vaiheen kauppasopimus allekirjoitettiin ja globaalit makroindikaattorit alkoivat osoittaa toipumista, etenkin teollisuuden osalta. Toiveet globaalin talouskasvun selvästä piristymisestä kokivat kuitenkin vakavan kolauksen kuun puolessa välissä, kun pelot Kiinasta levinneen koronaviruksen negatiivisista vaikutuksista Kiinan ja globaaleihin talousaktiviteetteihin vahvistuivat. Vahvan alkukuun jälkeen globaalit osakemarkkinat päätyivät euromääräisesti niukasti plussalle (MSCI Maailma AC 0,17 %). Viruksen aiheuttama epävarmuus näkyi selvästi myös lisääntyneenä turvasatamakysyntänä, joka sai muun muassa valtionlainat tuottamaan varsin hyvin voimakkaasti laskeneen korkotason seurauksena. Myös seuraamissamme markkinatunnelmaindikaattoreissa tapahtui selvää heikentymistä.

Sijoitusmarkkinoita säikäyttäneen koronaviruksen leviäminen on tapahtunut varsin nopeasti muihin vastaaviin epidemioihin verrattuna, sillä viruksen itämisaika on noin kaksi viikkoa ja oireeton kantaja saattaa itämisaikana levittää tartuntaa eteenpäin. Tähän mennessä (4.2.) on vahvistettu 20 630 tartuntatapausta ja 427 kuolonuhria. Koronavirus on näin ollen jo selvästi aikaisempia virusepidemioita, kuten MERS- (2002, Middle East Respiratory Syndrome) ja SARS-virusta (2012, Severe Acute Respiratory Syndrome) laajemmalle levinnyt, mutta kuolleisuus näyttää kuitenkin olevan selvästi edellä mainittuja matalampi. (Lähde: WHO)

Sijoittajia luonnollisesti huolestuttavat näiden toimenpiteiden negatiiviset vaikutukset talouskasvuun. Nykyhistoriassa ei ole kohdattu vastaavia tällaisen mittaluokan tapahtumia, joiden perusteella voitaisiin tehdä tarkempia arvioita. Jo nyt voitaneen kuitenkin todeta, että seuraukset tulevat mitä todennäköisimmin olemaan SARS-epidemian vaikutuksia suuremmat sekä Kiinassa että globaalisti. Kiinassa palvelusektorin osuus maan taloudesta on nykyisin selvästi suurempi kuin 20 vuotta sitten ja maa on integroitunut osaksi globaalia tuotantojärjestelmää, joten häiriöitä globaaleissa toimitusketjuissa todennäköisesti ilmenee. Jos eksponentiaalinen kasvu tartuntojen määrässä jatkuu myös helmikuun jälkeen, globaalit taantumariskit kasvavat selvästi. Mutta jos Kiina pystyy hillitsemään viruksen leviämisen ja palaamaan niin sanottuun normaaliin rytmiin joidenkin viikkojen sisällä, vaikutukset talouskasvuun rajoittuvat ensimmäiseen kvartaaliin, jolloin vaikutukset koko vuoden kasvulukuihin ovat rajalliset.

MARKKINATUNNELMAMITTARI

markkinatunnelmamittari 31012020

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Epävarmuuden lisääntyessä laskimme osakkeiden painoa taktisessa näkemyksessämme neutraaliin painoon vahvan osakemarkkinajakson jälkeen. Osakeosiossa maantieteelliset jakaumat pysyivät kuitenkin ennallaan. Olemme Euroopassa neutraalissa, Yhdysvalloissa ylipainossa ja vastaavasti Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla alipainossa. Korko-osiossa vähensimme luottoriskiä laskemalla matalamman luottoluokituksen HY-yrityslainat neutraaliin painoon ja vastaavasti kasvatimme sekä valtionlainojen että korkeamman luottoluokituksen IG-yrityslainojen painoja selvään ylipainoon. HY-yrityslainoissa takana on vahva kehitys ja hinnoittelu on historiallisen korkealla tasolla. HY- ja IG-yrityslainojen riskipreemioiden välinen erotus on kaventunut varsin paljon, eikä isommasta luottoriskistä mielestämme enää saa tarpeeksi kompensaatiota. Vaikka osakkeita suosivia elementtejä on edelleen olemassa, haluamme saada lisää näkemystä viruksen aiheuttamasta vahingosta globaaliin kasvukuvaan ennen kuin harkitsemme osakepainon lisäämistä.


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg