2019-02-07 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.1.2019


Tammikuussa sijoitusmarkkinoiden tunnelma muuttui täysin sekä osake- että korkomarkkinoilla

Jos unohdamme loppuvuoden 2018 rajun pudotuksen, voimme todeta tammikuuefektin löytyneen jälleen kerran sijoitusmarkkinoilta. Tämän mukaan osakemarkkinoiden tuotto on tammikuussa korkeampi kuin minään muuna kuukautena. Suomen markkinoilla helpoin selitys on yksityissijoittajien käyttäytyminen verovuoden loppuessa. Tällä kertaa lienee syytä kuitenkin muistaa, mitä maailman korko- ja osakemarkkinoilla tapahtui vuoden 2018 viimeisinä kuukausina.

Joulukuun markkinakirjeessä esitimme lukuisia potentiaalisia syitä suurille markkinaheilahduksille vuoden lopussa, mutta siitä huolimatta markkinat hinnoittelivat joulukuun lopussa globaalia lamaa lähitulevaisuuteen. Miten sitten kävi? Kun tarkastellaan tammikuun markkinakehitystä kokonaisuudessaan, voidaan todeta, että riskinsietokykyisille sijoittajille kuukausi oli varsin tuottoisa ja loppuvuoden markkinalaskun seurauksena koettu arvonlasku korjaantui suurelta osin useimmissa omaisuuslajeissa.

Omaisuuslajien vuotuinen kehitys

omaisuuslajien vuotuinen kehitys


* = valuuttasuojattuja (EUR), 31.01.2019
Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Riskinottohalukkuutta ovat lisänneet positiiviset viestit tulevasta USA:n ja Kiinan välisestä kauppakiistaa koskevasta neuvottelusta, Kiinan elvyttävät toimenpiteet heikohkoon talousdataan, USA:n odotuksia vahvempi työllisyysraportti sekä rohkaisevat kommentit Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) suunnalta siitä, että pankki ottaa markkinatilanteen huomioon miettiessään tulevia korkopäätöksiä.

Vaikka tammikuun aikana koettiin varsin merkittävä kurssinousu, emme ole kääntyneet tulevan markkinakehityksen osalta merkittävästi optimistisemmaksi lyhyellä tähtäimellä, vaan yhdistelmäsalkuissa osakkeiden taktinen paino on pysynyt neutraalissa.

Markkinatunnelmamittari

markkinatunnelmamittari

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Markkinanousun jatkuminen edellyttää mielestämme muun muassa konkreettisia edistysaskeleita kauppaneuvotteluissa Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, talouskasvuindikaattoreiden laskun taittumista etenkin Euroopassa ja Kiinassa sekä vahvistusta siitä, että yhtiöiden tuloskasvuodotukset kuluvan vuoden osalta ovat saavutettavissa. Siksi jatkamme vielä neutraalilla linjalla osakepainossamme, mutta teemme alueellisen muutoksen ja nostamme USA:n neutraaliin (talouskasvu vahvempaa kuin Euroopassa, veronkevennysten tukivaikutus jatkuu, tuloskasvu jatkuu vähintään kohtalaisena, potentiaalinen ratkaisu kauppakiistassa) ja laskemme Euroopan neutraaliin (talouskasvu vaisua, pankkisektorin tilanne koronnostojen siirtyessä hamaan tulevaisuuteen, Italia, Brexit, tulevat eurovaalit). Kehittyvien markkinoiden osalta tulevaa kehitystä tukevat Kiinan elvyttävät toimenpiteet, osake- ja korkomarkkinoiden houkuttelevat arvostustasot sekä talouskasvun edellytysten jatkuminen hyvänä valikoiduissa maissa (kehittyvät vs. kehittyneet länsimaat). Kehittyvien markkinoiden paino allokaatiossamme voi olla nousussa riskisentimentin pysyessä nykyisenkaltaisena.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg