2021-09-07 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.8.2021: Kauanko nousu voi jatkua?


Sijoitusmarkkinoiden positiivinen vire sai myös elokuussa jatkoa, kun kaikki osakemarkkinoiden pääindeksit olivat selvässä nousussa. Suurin nousu nähtiin Japanissa (+3,54 %), mutta myös Yhdysvalloissa (+3,49 %), kehittyvillä markkinoilla (+3,08 %) ja Euroopassa (+1,97 %) osakkeet kallistuivat tuntuvasti. Näin ollen globaalit osakkeet (MSCI World AC) nousivat euromääräisesti miltei kolme prosenttia (+2,97 %), ja vuoden alusta nousua on yli 20 prosenttia. Takana on seitsemäs (!) perättäinen kuukausittainen nousu ilman suurempaa laskua, ja markkinoilla jo paikoin ihmetellään, kuinka kauan tällainen meno voi jatkua.

Elite Alfred Berg - Markkinakatsaus 31.8.2021: Kauanko nousu voi jatkua?

Markkinoiden fokus tuntuu tällä hetkellä olevan pitkälti vain markkinoita tukevissa teemoissa, kuten tuloskasvuennusteiden nostoissa erittäin vahvasti sujuneen toisen kvartaalin tuloskauden jälkeen, massarokotusten etenemisessä ja ennen kaikkea keskuspankkien jatkuvissa elvytystoimissa. Riskit liittyen esimerkiksi deltaviruksen aiheuttamaan epävarmuuteen tulevasta kasvukuvasta tai inflaation hallitsemattomaan nousuun ovat ainakin toistaiseksi painettu taka-alalle.

Vahvan osakemarkkinoiden nousujakson jälkeen riski korjausliikkeelle on kasvanut, mutta korjausliikkeen aiheuttajaa on vaikeampi osoittaa. Keskiössä ovat kuitenkin edelleen keskuspankkien (etenkin USA:n) tulevaan rahapolitiikkaan liittyvät viestit ja toimet. Keskuspankit ”pelastivat” markkinat täydelliseltä romahdukselta viime vuoden keväällä
ennennäkemättömällä väliintulolla, ja niillä on myös valtaa ”katkaista” riskillisten sijoitusten voittokulku väärillä valinnoilla. Toistaiseksi teot ja viestit ovat olleet sijoitusmarkkinoiden kannalta suotuisia. Riskeistä huolimatta näemme osakkeissa edelleen tuottopotentiaalia, mutta tiedostamme hyvin tähän näkemykseen liittyvät riskit ja olemme valmiita reagoimaan nopeasti, mikäli positiivisissa ajureissa tapahtuu rapautumista.

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi elokuussa ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinoiden tuotot ovat kuukaudesta toiseen jatkuneet varsin positiivisina ja globaalisti kurssit ovat nousseet ennätystasoille, on osakkeissa mielestämme vielä tuottopotentiaalia. Keskuspankkien vakuuttelut rahapolitiikan pysymisestä pitkään elvyttävänä toimivat edelleen vankkana selkänojana ja suurimpana riskillisiä sijoituksia tukevana tekijänä. Osakeallokaation sisällä nostimme elokuun puolen välin jälkeen Euroopan painoa neutraaliin ja vastaavasti laskimme kehittyvien alueiden painoa alipainoon (ks. viikon 34 viikkokatsaus). Muutosten jälkeen painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme edelleen ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Erik Holmqvist, päästrategi, Elite Alfred Berg

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg

Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.