2020-10-08 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 30.9.2020


Loppuvuoden kasvunäkymät hämärtymässä

Sijoitusmarkkinoiden toipuminen maaliskuun kurssipohjista katkesi syyskuussa, kun kaikki keskeiset riskilliset omaisuuslajit sekä osake- että korkopuolella olivat laskussa. Osakemarkkinalaskun sysäsi liikkeelle syyskuun alussa teknologiasektorin korjausliike Yhdysvalloissa erittäin vahvan kurssijakson jälkeen. Yksittäistä syytä teknologiasektorin laskulle oli vaikea osoittaa, mutta vahvan kurssinousun jälkeen korjausliike on ymmärrettävä ja jossain määrin odotettu. Teknologiasektorin kurssilaskun myötä Yhdysvaltojen markkinat laskivat päämarkkinoista eniten, miltei neljä prosenttia, mutta taalan vahvistumisen myötä eurosijoittajan tuotto jäi vajaat kaksi prosenttia miinukselle. Muissa päämarkkinoissa, kuten Euroopassa, nähtiin samanlainen liike, mutta laimeampana. Sijoitusmarkkinoiden kohonnut riskiaversio näkyy myös korkopuolella, missä riskillisimpien omaisuuslajien tuotot yrityslainapuolella jäivät selvästi negatiivisiksi kasvaneiden riskilisien seurauksena. Kehittyvillä korkomarkkinoilla tuotot jäivät niin ikään selvästi negatiivisiksi riskinottohalukkuuden selvästi laannuttua. Tämä näkyi myös positiivisena tuottona valtionlainamarkkinoilla, kun sijoittajat siirsivät sijoituksia vähemmän riskisiin valtionlainoihin.

Vahvan tuottojakson jälkeen sijoittajien laskeneen riskinottohalukkuuden taustalla on kasvava huoli loppuvuoden kasvunäkymistä. Ilmassa on edelleen paljon kysymysmerkkejä liittyen muun muassa mahdollisiin fiskaalisiin elvytyspaketteihin, Brexitiin, pandemian leviämiseen sekä uusimpana teemana Yhdysvaltojen presidentinvaalin lopputulemaan sen jälkeen, kun istuva presidentti Donald Trump ilmoitti sairastuneensa koronaan. Markkinaa tukevia tekijöitä ovat kuitenkin yhä keskuspankkien osto-ohjelmat, vaikka ohjauskorot ovat jo historiallisen matalia ja lisäelvytyksen positiiviset vaikutukset ohjauskorkojen lisälaskun kautta ovat enää rajalliset.

markkinat-mie

Pandemian osalta, markkinoiden huoli on edelleen selvästi kasvavissa tartuntamäärissä, kun maailmanlaajuisesti ylitimme syyskuun lopussa 34 miljoonan rajan todennetuissa koronavirustartunnoissa. On kuitenkin hyvä huomata, että vaikka absoluuttiset tasot todennetuissa tartuntamäärissä ovat huolestuttavasti nousussa, ja paikoin jopa ohittaneet kevään huiput, selittyy nousu merkittäviltä osin testimäärien räjähdysmäisellä kasvulla. Yhdysvalloissa testejä tehdään tällä hetkellä vajaat 7 miljoonaa viikossa, ja positiivisten osuus annetuista näytteistä on pysynyt verrattain stabiilina vajaassa viidessä prosentissa. Vastaavasti Euroopassa viiden suurimman maan yhteenlasketut testimäärät ovat vajaat 5 miljoonaa viikossa ja positiivisten testien osuus on vajaassa neljässä prosentissa. Euroopassa suhdeluku on kuitenkin ollut lievässä nousussa ja selittyy tautitilanteen heikentymisellä, erityisesti Ranskassa, missä kasvua on sekä todennetuissa tartunnoissa että positiivisten tulosten osuudessa kaikista testatuista. Tämän seurauksena uusia rajoituksia on asetettu useissa Euroopan maissa liittyen muun muassa julkisiin tapaamisiin ja ravintoloiden aukioloaikoihin. Espanjassa monilla alueilla on myös otettu käyttöön uusia liikkumisrajoituksia.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt muuttumattomana ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakepuolella olemme laskeneet Japanin painoa neutraaliin ja vastaavasti nostaneet Pohjoismaiden painoa lievään ylipainoon. Muilta osin painotukset osakeosiossa ovat pysyneet ennallaan: ylipainotamme yhä Yhdysvaltoja ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Sen sijaan pienensimme korkosijoitusten tuottohakuisuutta vähentämällä painoa korkeamman riskin yrityslainoissa ja kehittyvien markkinoiden lainoissa. Vapautuneilla varoilla nostimme sekä matalamman riskin yrityslainat että rahamarkkinasijoitukset selvään ylipainoon.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg