2018-10-08 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 30.9.2018


Syyskuussa puheenaiheiksi nousivat Yhdysvaltojen kauppakiistat ja Italian alijäämäinen budjettiesitys

Kauppakiistat pysyivät myös syyskuussa otsikoissa, vaikka osittaisia merkkejä järjen voittamisesta kuukauden aikana on saatu. Presidentti Donald Trumpin ajamat tariffien uudistukset ovat hivenen edenneet Kanadan löydettyä yhteisen sävelen Yhdysvaltojen kanssa. Kiinan osalta merkkejä varsinaista lähestymisestä ei ole ollut ilmassa, mutta ainakin yhden maan kanssa on päästy jonkinasteiseen kompromissiratkaisuun. Kiina ja Yhdysvallat päätynevät vielä uudelleen neuvottelupöytään, mutta tämä menee todennäköisesti Yhdysvaltojen välivaalien jälkeiseen aikaan. Merkitsevätkö matalammat tariffit kuitenkin suurempaa talouskasvua pidemmällä aikavälillä, jos asiaa katsotaan hieman suuremmassa mittakaavassa?

Kauppakiistojen ohella syyskuun teemana on ollut Italian uuden populistihallituksen esittämä varsin alijäämäinen budjettiesitys. Esityksen mukaan alijäämä jatkaa kasvamistaan seuraavat kolme vuotta ja toteutuessaan paisuttaa jo varsin korkeaksi kasvanutta valtion velkaantuneisuutta. Italian talouskehitys on finanssikriisin jälkeen aiheuttanut euroalueelle päänvaivaa. Tähän tilanteeseen on ajauduttu, koska maan poliittinen johto on ollut kyvytön ajamaan läpi tarvittavia uudistuksia kestävämmän talouskehityksen takaamiseksi. Vaikutukset ovat näkyneet varsinkin valtion velkojen kasvaneissa koroissa. Tilannetta seurataan tarkasti.

Sijoitusnäkemyksemme pysyi syyskuussa edelleen osakkeita lievästi suosivana. Suhteellinen hinnoittelu korkosijoituksiin nähden on pysynyt edelleen houkuttelevana. Osakkeiden absoluuttiset hinnat ovat kurssinousun myötä nousseet, mutta ovat edelleen verrattain kohtuulliset vahvaa tuloskasvumomenttia ajatellen. Houkuttelevia vaihtoehtoja osakesijoitukselle on edelleen vaikeaa löytää.

Osakeallokaatiossamme kevensimme kuukauden alussa hieman painoamme kehittyvillä markkinoilla päätyen lievään alipainoon. Markkinaturbulenssin myötä tuloskasvuodotukset ovat maltillistuneet. Kohonnut öljyn hinta, vahvistuva dollari ja globaalin talouskasvun maltillistuminen yhdessä kiristyvien rahoitusolosuhteiden kanssa, on historiallisesti ollut hankala yhdistelmä monelle kehittyvällä taloudelle. Muilta osin osakeosion painotukset pysyivät ennallaan.

Korkosijoittajien haasteet ovat realisoituneet tänä vuonna. Erityisesti kehittyvien korko- ja osakemarkkinoiden tuotot ovat olleet laskussa. Dollarin vahvistuminen ja negatiiviset uutiset useammastakin kehittyvästä maasta, kuten Argentiinasta, Brasiliasta ja Turkista, ovat näkyneet reiluna negatiivisena kehityksenä kuluneelle vuodelle. Vuoden 2002 (Brasilia) ja vuosien 2008 ja 2009 finanssikriisit saivat aikaan isoa liikehdintää kehittyvillä osake- ja korkomarkkinoilla. Voiko myyntiaalto tarjota hyviä tuottomahdollisuuksia kovahermoiselle pitkäaikaiselle korkosijoittajalle, kuten edellä mainituissa tapauksissa?

ELITE ALFRED BERGIN MARKKINATUNNELMAMITTARI 30.9.2018

markkinatunnelmamittari


Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Haasteellinen korkovuosi on saanut meidät miettimään, millä tuotteilla voisimme korvata osan asiakkaiden korkosijoituksista? Vallitsevassa matalassa korkoympäristössä osan korkosijoituksista voisi korvata sopivilla kiinteistösijoituksilla (Elite Alfred Berg Vuokratuotto ja/tai Elite Kiinteistökehitysrahasto II Ky*). Muistamme toki, että korkotason mahdollinen nousu voi vaikuttaa negatiivisesti myös kiinteistösijoitusten arvoon, mutta inflaation kiihtyessä vuokratuotot kasvavat, kun vuokrat on sidottu inflaation kehitykseen. Näin toimimalla pyrimme parantamaan hajautusta ja tuotto-odotusta asiakkaan salkussa.

*Elite Kiinteistökehitysrahasto II Ky:n virallinen nimi on Elite Finland Value Added Fund II Ky.


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred BergJukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg