2018-07-04 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 30.6.2018


Voittaako järki sittenkin?

Emme lähde tekemään muutoksia allokaatiossamme Trumpin viimeisienkään kommenttien perusteella, vaan jatkamme perusteltua allokaatiotamme, jossa ylipainotamme osakkeita lievästi. Alueellisesti tukeudumme edelleen osakemarkkinoiden arvostustasoihin tuloskasvuodotuksiin sekä seuraamme aktiivisesti alkavaa tuloskautta. Ylipainotamme edelleen lievästi Eurooppaa, Japania ja kehittyviä markkinoita. Alkuvuosi on osoittautunut haastavaksi useissa omaisuusluokissa. Hyödykkeistä öljy on kuitenkin ollut merkittävässä nousussa. Trumpin protektionistiset kommentit ovat heiluttaneet kesäkuussa ja koko kevään sijoitusmarkkinoita. Ollaan siirtymässä sanoista tekoihin ja sijoittajien luottamus on ollut koetuksella.

Populismi Euroopassa on ollut hieman näkymättömissä, mutta kuollut se ei ole. Uutiset Italiasta, Espanjasta, Saksasta ja UK:sta ovat heilutelleet markkinoita tänäkin vuonna. Euron viimeaikainen heikkeneminen parantaa vientiteollisuuden mahdollisuuksia, eikä euroalueen kotimarkkinakysyntääkään voida unohtaa. Luottamusindikaattorit lienevät ainakin tilapäisesti löytäneet pohjan ja ovat lähteneet vahvistumaan euron heikkenemisen myötä. Euroalueen yritykset eivät ole kommentoineet kysynnän hiipumisesta, toki esilläoleva protektionismi ja tuontitullit voivat kääntää näkymät päälaelleen. Korotkaan eivät ole lähitulevaisuudessa lähdössä keskuspankin toimesta nousuun, joskin voivat imeytyä USA:n keskuspankin toimien mukana hieman ylöspäin. Kaikki edellä mainittu tukee allokaatiotamme euroalueelle.

Kehittyvien markkinoiden osake- ja korkomarkkinat ovat myös olleet paineessa Trumpin avattua kauppasotakeskustelut. Jatkuuko paine vai onko reaktioissa jo ylireagoinnin makua? Dollarin vahvistuminen on näkynyt suoraan kehittyvien markkinoiden valuutoissa, emmekä voi unohtaa uutisia Turkista, Argentiinasta, Meksikosta ja Brasiliasta. Tärkein ”aktiivinen” markkinaa liikuttava tekijä on kuitenkin Trump kauppasotaan liittyvine kommentteineen. Kommenttien, jälkikommenttien ja niiden tulkintojen ennustaminen on osoittanut miltei mahdottomaksi ja lopputulema jää nähtäväksi, mutta olemme edelleen optimistisia järkevän loppuratkaisun löytymisen osalta.

Sijoitusnäkemys

sijoitusnakemys


Sijoitusnäkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä
ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana taisijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on
tehty tämän materiaalin perusteella.

Osakemarkkinoiden riskipreemion kehitys (erotus omaan keskiarvoon)

riskipreemion kehitys


 Riskipreemio: osakemarkkinoiden käänteinen P/E-luku (trailing) - valtionlainojen korkotasot, erot omiin keskiarvoihin nähden. 

Lähde: EAB Varainhoito, Bloomberg

Markoryllätysindikaattorit

makroyllatysindikaattorit


Lähde: EAB Varainhoito, Bloomberg, Citigroup

Talouskasvuennusteet

talouskasvuennusteet

Lähde: EAB Varainhoito, Bloomberg

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg