2021-05-11 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 30.4.2021: Onko eväät syöty?


Sijoitusmarkkinoiden suotuinen kehitys sai huhtikuussa jatkoa, vaikka kuun loppupuolella kehitys oli epäyhtenäistä. Osakemarkkinoiden osalta tuottokehitys jatkui edelleen pääosin positiivisena, kun päämarkkinoiden kurssit olivat nousussa. Suurin nousu nähtiin Suomessa (+5,2 %), mutta myös kurssit Yhdysvalloissa (+2,9 %) ja Euroopassa (+2,1 %) olivat selvässä nousussa. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla kurssit jäivät maaliskuun tasolle (+0,06 %) ja Japanissa selvästi negatiivisiksi (-3,85 %). Tästä huolimatta maailman osakemarkkinat olivat vajaan kahden prosentin euromääräisessä nousussa. Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli epäyhtenäisempää. Korkojen nousun seurauksena EMU-valtioiden valtionlainatuotot jäivät selvästi negatiivisiksi (-1,1 %), kun taas matalamman luottoluokituksen globaalien yrityslainojen tuotot päätyivät selvään nousuun (+1,4 %) kaventuneiden luottoriskipreemioiden ajamina. Kehittyvien alueiden taalamääräisten velkakirjojen eurosuojatut tuotot päätyivät niin ikään selvään nousuun (+2,1 %), kun taas paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen velkakirjojen tuotot päätyivät lievään laskuun (-0,1 %).

Riskillisten sijoitusten positiivisen tuoton takana olivat pitkälti samat ajurit kuin maaliskuussa: keskuspankkien rauhoittavat viestit tulevasta rahapolitiikasta, globaalin makrokuvan kirkastuminen massarokotusohjelmien edistymisen myötä, vahvasti edennyt tuloskausi sekä ennätysvahvana jatkunut sijoitusvirta riskillisiin omaisuuslajeihin. Vaikka edellä mainitut ajurit ovat mielestämme edelleen voimassa, huhtikuun loppupuolella nähty hengähdystauko on ymmärrettävää erittäin vahvan alkuvuoden jälkeen. Toukokuu on perinteisesti ollut riskillisille omaisuuslajeille haasteellista aikaa, joten edessä voi olla markkinoiden suvantovaihe. Emme kuitenkaan tässä vaiheessa muuta suhteellisen positiivista markkinanäkemystämme, ellei markkina-ajureissa tapahdu muutosta huonompaan suuntaan.

Koronapandemian osalta tilanne on jatkunut edelleen kaksijakoisena. Kehittyneillä alueilla tartuntakäyrät ovat tasoittuneet, mutta kehittyvillä alueilla tilanne on edelleen varsin vakava. Intiassa rekisteröidään yhä lähes 400 000 uutta tautitapausta päivässä ja viimeisen viikon aikana keskimäärin yli 370 000 uutta tartuntaa päivässä. Massarokotusten osalta kehitys on myös jatkunut varsin kaksijakoisena; länsimaissa ollaan edelleen selvästi köyhempiä maita edellä. Isoista maista Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat pisimmällä omassa rokoteohjelmassaan, mutta alkuvaikeuksien jälkeen myös euroalue on päässyt kohtalaiseen vauhtiin, kun rokotuksia on annettu noin 35 % sataa asukasta kohden. Israel on edelleen omassa luokassaan (yli 120 % sataa asukasta kohden) ja päivätartunnat ovat maassa laskeneet minimiin.

Huhtikuun aikana emme tehneet mainittavia muutoksia taktiseen allokaatioomme vaan suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Osakemarkkinoita tukevat seikat ovat mielestämme edelleen voimassa: fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.