2020-05-08 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 30.4.2020


Keskuspankit ja valtiot rientäneet apuun

Kukapa olisi uskonut, että maaliskuun ensimmäisen kolmen viikon jälkeen, kun globaalit osakemarkkinat olivat laskeneet huipustaan yli 30 prosenttia yhdessä kuukaudessa ja riskit täydelliselle sijoitusmarkkinoiden luhistumiselle olivat ilmeiset, huhtikuu muodostuisi tuottomielessä yhdeksi kaikkien aikojen parhaaksi kuukaudeksi globaalien osakemarkkinoiden noustua euromääräisesti miltei 11 prosenttia. Olimme aluksi skeptisiä, sillä mielestämme vaikutukset lähes täydellisestä globaalista talouden sulkemisesta jättävät tuleviin talouslukuihin niin syviä jälkiä, että toipuminen kestää varsin kauan. Näistä tunnistetuista riskeistä riippumatta, ei pidä aliarvioida sijoittajien riskinsietokykyä ja valmiutta hyväksyä lähiajan tuskaa ja siirtää katseensa jo loppuvuoteen.

Koronapandemian saralla on viimeisten viikkojen aikana tapahtunut pieniä edistysaskeleita, kun tartuntojen ja kuolemantapausten kasvuvauhti on selvästi hidastunut ja useissa länsimaissa, kuten Itävallassa ja Tanskassa, on otettu pieniä ensiaskeleita talouksien avaamiseksi. Suuri mielenkiinto kohdistuu näihin maihin arvioitaessa, millä tahdilla voitaisiin avata talouksia laajemmin ja päästä takaisin normaalimpaan tilaan. Talouksien avaamiseen on luonnollisesti suuria paineita, sillä reaalitaloudesta kantautuneet signaalit liittyen alkuvuoden kasvukuvaan ovat varsin huolestuttavia. Huhtikuun lopussa julkaistut ensimmäisen kvartaalin talouskasvut sekä euroalueella että etenkin USA:ssa kokivat suurimman pudotuksen sitten finanssikriisin, kun BKT laski uudella mantereella miltei 5 % (vuositasolla) ja vanhalla mantereella 3,3 % vuoden takaisesta ajanjaksosta, vaikka pandemian vaikutukset kasvuun näkyvät täysimääräisesti vasta toisella kvartaalilla.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed jatkoi aggressiivisia tukitoimiaan huhtikuussa ilmoittaen tarjoavansa yhteensä 2 300 miljardia dollaria uutta rahoitusta, jolla on tarkoitus varmistaa talouden toipuminen mahdollisimman nopeasti. Uudella rahoitusohjelmalla tarjotaan 600 miljardin dollarin edestä lainoja pienille yrityksille, jotta he voisivat jatkaa työllistämistä. Fed ilmoitti käynnistävänsä myös ohjelman, jolla tarjotaan likviditeettiä osavaltioille ja kunnille 500 miljardin dollarin edestä. Tämän lisäksi aiemmin ilmoitettujen yksityisen sektorin lainojen osto-ohjelmia laajennetaan sekä koon että hyväksyttävien arvopapereiden osalta. Valtioiden uusista vastatoimista kertoivat euromaat, missä päästiin pitkän väännön jälkeen yhteisymmärrykseen talouden tukitoimista. Maat sopivat yhteensä 540 miljardin euron tukipaketista, jolla pehmennetään koronasta aiheutuneita haittoja.

Taktisen osakeallokaation osalta puolitimme huhtikuun puolessa välissä alipainoamme ja aivan kuun lopussa siirryimme neutraaliin painoon. Muuttuneen näkemyksemme taustalla on uudelleenarviomme siitä, että valtioiden ja etenkin keskuspankkien ennennäkemättömät elvytystoimet lopulta kantavat nykyisen synkän jakson yli. Lisäksi tartuntojen ja kuolemantapausten kasvukäyrät näyttävät olevan taittumassa monissa maissa ja useat maat ovat aloittaneet rajoitusten höllentämisen. Vaikka talouksien avautumisprosessi tulee olemaan hidas ja pitkä ja riski tartuntamäärien uudelleen kiihtymiselle on olemassa, ovat nämä ensiaskeleet kuitenkin rohkaisevia. Kiinassa, missä talouden avautumisprosessissa ollaan pisimmällä, talous näyttää elpyvän odotettua nopeammin, mistä kertovat myös rohkaisevat tuonti- ja vientiluvut ja odotettua vahvemmat talouden luottamusindikaattorit.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg