2019-05-09 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 30.4.2019


Jääkö nousuvaraa myös loppuvuodeksi?

Riskillisten omaisuuslajien positiivinen kehitys sai huhtikuussa jatkoa sekä osake- että korkomarkkinoilla. Globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) nousivat 3,6 prosenttia. Nousua on eurosijoittajan näkökulmasta kertynyt vuoden alusta jo huikeat 18,3 prosenttia, mikä on paras alkuvuoden kehitys yli 20 vuoteen.

Vahvan markkinatunnelman taustalla ovat edelleen samat alkuvuonna markkinoita tukeneet teemat, kuten keskuspankkien elvyttävänä jatkunut rahapolitiikka matalan inflaation ympäristössä, odotukset positiivisesta lopputulemasta kauppakiistassa Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, Kiinan hallinnon käynnistämien elvytystoimien positiiviset vaikutukset maan kasvukuvaan sekä odotukset globaalin tuloskasvun jatkumisesta selvästi positiivisena myös tänä vuonna.

Sijoitusmarkkinoiden fokuksessa on edelleen kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Osapuolten mukaan edistysaskeleita on jälleen otettu ja yhteisymmärrys saavutettu monessa isossa kysymyksessä. Alkuperäisen aikataulun mukaan neuvottelujen takarajaksi asetettiin maaliskuun loppu, mutta sitä on siirretty sopimuksen laajuuden takia. Sijoitusmarkkinoiden kannalta sovun löytyminen olisi positiivista, vaikka se näkyi jo suurelta osin alkuvuoden positiivisessa markkinakehityksessä. Neuvottelujen kariutuminen johtaisi epävarmuuden lisääntymiseen ja volatiliteetin palaamiseen sijoitusmarkkinoille.

Osakemarkkinoiden mielenkiinto kohdistuu myös meneillä olevaan ensimmäisen kvartaalin tuloskauteen. Tätä kirjoittaessa noin kaksi kolmasosaa yhtiöiden tuloksista on julkistettu. Tuloskausi on tähän mennessä sujunut Yhdysvalloissa muita markkinoita paremmin, isoilta pettymyksiltä on vältytty. Pisimmälle tuloskausi on edennyt Yhdysvalloissa, jossa vajaat 80 % yhtiöistä on tuloksensa julkaissut ja näistä yhtiöistä 76 % on raportoinut odotuksia parempaa tulosta. Liikevaihdon kasvu vuoden takaisesta on ollut 4,6 % ja tuloksen kasvu +1,7 %.

Markkinatunnelmamittari

markkinatunnelmamittari-

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Osakemarkkinoiden vahvan ja nopean nousun seurauksena päätimme huhtikuun alkupuolella hieman laskea yhdistelmäsalkkujemme osakepainoa. Osakemarkkinoiden vahvan kehityksen takia syntynyt lievä ylipaino laskettiin takaisin neutraaliin painoon tarkoittaen esimerkiksi 50/50-yhdistelmäsalkussa (osakkeet/korot) vajaan kolmen prosenttiyksikön osakepainon laskua.

Huomioiden globaaliin talouskehitykseen kohdistuvat riskit (mm. inflaation mahdollinen nousu Yhdysvalloissa ja sitä seuraava rahapolitiikan nopea kiristyminen, taantumariskit Euroopassa, Kiinan elvytystoimien riittämättömyys, vesittynyt tai peruttu kauppasopimus Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä sekä tuloskasvun pysähtyminen) osakepainon pitäminen toistaiseksi neutraalissa on mielestämme perusteltua.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg