2021-12-10 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 30.11.2021: Omikron, musta joutsen?


Sijoitusmarkkinoiden tuottokehitys oli marraskuussa varsin kaksijakoinen. Lokakuussa alkanut vahva tuottojakso sai marraskuun alkupuoliskolla ensin jatkoa, kunnes uutiset pandemian neljännen aallon tulemisesta – etenkin Euroopassa – levisivät.

Korona-talous-1200-628


Monessa Euroopan maassa tilanne on huonontunut nopeasti, etenkin väkiluvultaan Euroopan suurimmassa maassa, Saksassa. Maassa kirjataan keskimäärin yli 50 000 uutta tartuntaa päivässä ja pohdinnassa on tiukkoja rajoitustoimia nopeasti heikentyneen tilanteen vuoksi. Hollanti puolestaan otti ensimmäisenä Euroopan maana käyttöön osittaiset koronarajoitukset koronatartuntojen ennätysmäärän vuoksi ja Itävalta otti kuun puolessa välissä käyttöön koko väestöä koskevat tiukat koronarajoitukset ainakin seuraavien 20 päivän ajaksi. Itävalta on myös ottamassa käyttöön rajut keinot rokotekattavuuden nostamiseksi, sillä rokottamisesta on tulossa lakisääteistä helmikuun alusta.

Huolet pandemiatilanteen nopeasta heikkenemisestä sai kuun loppupuolella lisäkierroksia, kun tieto uuden, mahdollisesti tarttuvamman koronavirusmuunnoksen löytymisestä muun muassa Etelä-Afrikasta levisi. Tieto sai aikaan osakkeiden ja muiden suurempiriskisten omaisuuserien myyntiaallon.

Uuden virusmuunnoksen mukanaan tuoma epävarmuus tulevasta talouden kasvukuvasta pohdituttaa kovasti markkinoita tällä hetkellä. Viruksen ympärillä on vielä runsaasti vastaamattomia lääketieteellisiä kysymyksiä, jotka vaikuttavat ratkaisevasti siihen, kuinka vakavasta ilmiöstä on kyse ja mitkä ovat eri hallitusten ja maiden reaktiot siihen. Kestää todennäköisesti useita viikkoja ennen kuin saamme vastauksia kriittisiin kysymyksiin. Myös taloudelliset implikaatiot ovat riippuvaisia näistä lääketieteellisistä kysymyksistä ja siitä, kuinka hallitukset reagoivat tilanteeseen. Tätä kirjoittaessa tilanne näyttää ainakin hetkellisesti hieman rauhoittuneen, sillä alustavien tietojen mukaan muunnos olisi kyllä tarttuvampi, mutta mahdollisesti edellisiä muunnoksia hiukan lievempi.

Makrouutisten osalta sijoittajien fokuksessa oli marraskuun alkupuoliskolla julkaistu Yhdysvaltojen lokakuun inflaatioraportti. Raportin mukaan maan kuluttajahintaindeksi nousi lokakuussa peräti 6,2 % vuoden takaisesta tasosta. Tämä on suurin kuukausittainen hintojen nousu vuoden 1990 jälkeen. Kuukausikohtainen kuluttajahintaindeksi nousi 0,9 % syyskuusta, mikä on puolestaan suurin nousu neljään kuukauteen. Energian, asunnon, ruoan ja ajoneuvojen korkeammat hinnat vauhdittivat lokakuun vahvaa lukemaa ja viittaavat edelleen inflaatiopaineiden voimistumiseen. Vankan kysynnän vuoksi yritykset ovat nostaneet kulutustavaroiden ja palveluiden hintoja tasaisesti, kun taas tarjonnan pullonkaulat ja pätevien työntekijöiden pula nostavat kustannuksia. Ilman volatiilia elintarvike- ja energiakomponenttia pohjainflaatio nousi lokakuussa 0,6 % syyskuun tasosta ja 4,6 % vuotta aiemmasta tasosta, mikä oli suurin nousu sitten vuoden 1991.

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi marraskuussa muuttumattomana ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Lue lisää Elite Alfred Bergin laajasta markkinakatsauksesta.

Erik Holmqvist, päästrategi, Elite Alfred Berg


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Toni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg


Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.