2020-12-09 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 30.11.2020


Kohti parempaa huomista

Sijoitusmarkkinoiden suurin vihollinen on epävarmuus, sillä epävarmuutta tulevasta on miltei mahdoton hinnoitella. Lopputulema riippuu tehdyistä oletuksista, ja jo pienet muutokset johtavat hyvin erilaisiin lopputuloksiin. Tätä olemme saaneet sijoitusmarkkinoilla tänä vuonna todistaa, kun keskiössä on ollut, ja on edelleen, koronapandemia ja sen mukanaan tuoma epävarmuus makro- ja mikrotason lyhyen ja pitkän aikavälin talouskehityksestä. Viimeisten viikkojen epävarmuus keskeisten teemojen osalta on kuitenkin selvästi pienentynyt, ja tämä on näkynyt positiivisina markkinareaktioina. Marraskuusta muodostui tuottomielessä yksi kaikkien aikojen parhaimpia kuukausia, kun maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI World -indeksi nousi euromääräisesti 9,4 %:iin ja taalamääräisesti yli 12 %:iin. Positiivista kehitystä oli nähtävissä myös korkopuolella, kun kaikki keskeiset riskilliset omaisuuslajit, erityisesti matalamman luottoluokituksen yrityslainat, olivat tuntuvassa nousussa. Voimakkaasti kohonneen markkinatunnelman takana oli positiivinen uutisvirta markkinoita koskevissa teemoissa.

Lääkeyhtiö Pfizer julkaisi marraskuun alkupuolella yhdessä saksalaisen kumppaninsa, BioN-Tech SE:n, kanssa positiivisia tuloksia koronarokotteestaan. Kokeellinen koronarokote näyttää antavan yli 90 %:n suojan koronaviruksen tarttumista vastaan. Pfizerin suunnitelmissa on valmistaa tänä vuonna noin 20 miljoonaa rokotetta ja ensi vuonna noin 1,3 miljardia rokotetta. Hyviä tuloksia saatiin viikkoa myöhemmin myös yhdysvaltalaiselta biotekniikkayhtiö Modernalta. Yhtiö kertoi heidän rokoteaihionsa tuottaneen suojaa jopa 94,5 %:lla testatuista ilman merkittäviä sivuvaikutuksia. Modernan rokotteen säilyvyys on Pfizerin rokotetta selvästi parempi. Myös ruotsalaislais-brittiläinen lääkeyhtiö AstraZeneca kertoi marraskuun loppupuolella, että yhtiön kehittämän rokotteen viimeisen vaiheen tulokset olivat rohkaisevat. Kliinisissä testeissä rokotteen todettiin antavan keskimäärin noin 70 %:n suojan viruksen tarttumista vastaan kahden testiryhmän vertailussa. AstraZenecan etuna on, että rokote on huomattavasti edullisempi kuin esimerkiksi Pfizerin rokote, ja sitä valmistetaan useissa maissa, kuten Brasiliassa ja Intiassa.

Vaikka sijoitusmarkkinoiden kannalta moni asia on menossa parempaan suuntaan, epävarmuustekijöitä on edelleen monia, niistä suurimpana vellova pandemia ja sen vaikutukset globaaliin talouteen. Tilanne Atlantin molemmin puolin on edelleen varsin huolestuttava, kun useissa Euroopan maissa nähtiin marraskuussa uusia päiväkohtaisia tartuntaennätyksiä. Samansuuntaista huolestuttavaa kehitystä on ollut nähtävissä myös Yhdysvalloissa, jossa rekisteröidään tällä hetkellä selvästi yli 100 000 uutta tartuntaa päivässä. Euroopan tukala tilanne on johtanut vapaaseen liikkumiseen ja kokoontumiseen liittyviin tiukennuksiin muun muassa Saksassa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa. Toimet näyttävät tehoavan, sillä viime päivinä tartuntakäyrät näyttävät Euroopassa ainakin hetkellisesti taittuneen, mutta Yhdysvalloissa huolestuttava kehitys jatkuu edelleen. Yhdysvalloissa keskustellaan mahdollisista rajummista tiukennuksista, mutta maan tuleva hallinto suhtautuu kriittisesti laajaan sulkuun.

Markkinatunnelman parannuttua nostimme marraskuun alkupuolella yhdistelmäsalkkujemme tuottohakuisuutta siirtymällä osakkeissa lievään ylipainoon. Osakeallokaation sisällä painotamme Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Riskillisimmissä korko-omaisuuslajeissa (matalamman luottoluokituksen yrityslainat ja kehittyvien alueiden lainat) painot vaihtelevat neutraalin ja lievän ylipainon välillä, kun taas rahamarkkinasijoitukset ja valtionlainat ovat alipainossa.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.