2019-12-11 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 30.11.2019


Laiha sopu vai lihava riita?

Riskillisten omaisuuslajien vahva kehitys sai jatkoa myös marraskuussa, kun globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) nousivat kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, euromääräisesti miltei neljä prosenttia. Vuoden alusta nousua on kertynyt euromääräisesti jo muhkeat 27 prosenttia, riippumatta Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan aiheuttamasta epävarmuudesta tulevaan globaaliin kasvukuvaan.

USA:n ja Kiinan välisen konfliktin ympärillä riitti myös marraskuussa uutisoitavaa, vaikka todellinen läpimurto ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksessa on vielä matkan päässä ja molempien osapuolten viestinnästä on välillä vaikea erottaa faktaa fiktiosta. Seuraava kriittinen ajankohta on joulukuun 15. päivä, jolloin Yhdysvaltojen asettamien tuontitullien viimeisen erän on määrä astua voimaan, mikä koskisi 160 miljardin dollarin arvoista vientiä Kiinasta Yhdysvaltoihin. Mikäli nämä tullit toteutuvat, käytännössä koko tavaravienti Kiinasta Yhdysvaltoihin olisi tuontitullien piirissä. Vaikka uskomme edelleen sovun lopuksi syntyvän, sopimuksen allekirjoittaminen venyy todennäköisesti ensi vuoteen, sillä molempia osapuolia hiertäviä reunaehtoja on vielä runsaasti. USA:n presidentti Donald Trumpin halukkuus nopeaan sopimiseen saattaa myös olla laskussa, sillä demokraateilla on edelleen vaikeuksia esittää varteenotettavaa vastaehdokasta ensi vuonna pidettäviin presidentinvaaleihin ja Trumpin paineet sinetöidä uudelleenvalintansa allekirjoitetulla kauppasopimuksella ovat näin ollen selvästi hellittäneet.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin koronlaskusarjan seurauksena korkokäyrä on USA:ssa jyrkentynyt pienentäen riskiä käyrän uudelleeninversiosta, mikä on historiallisesti toiminut luotettavana taantumaindikaattorina. Uudelleeninversio tarkoittaisi sitä, että maturiteetiltaan pidempi 10 vuoden valtionlainakorko olisi matalampi kuin lyhyempi kolmen kuukauden tai kahden vuoden valtionlainakorko. Vaikka emme usko tuottokäyrän ennustavan taantumaa kovin täsmällisesti vallitsevassa poikkeuksellisessa rahapolitiikan ympäristössä, palaaminen positiivisesti jyrkkenevään korkokäyrään on parantanut finanssisektorin suorituskykyä, auttanut rauhoittamaan pelkoja suhdannesyklin päättymisestä ja vähentänyt itsestään toteuttavan taantuman riskiä sijoittajien ja yritysten silmissä.

MARKKINATUNNELMAMITTARI

markkinatunnelmamittari-20191130-600-285

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Marraskuun alkupäivinä nostimme salkkujemme tuottohakuisuutta siirtymällä osakkeissa lievään ylipainoon. Aiempaa positiivisemman näkemyksemme taustalla on odotuksia paremmin sujunut tuloskausi, mikä antoi eväitä tuloskasvun maltilliselle jatkumiselle vuoden viimeisellä neljänneksellä, etenkin Yhdysvalloissa. Toinen osakenostoa puoltava seikka on pienentynyt riski sopimuksettomasta Brexitistä, sillä odotuksemme mukaan konservatiivipuolue voittaa parlamenttivaalit, pöydällä oleva erosopimusehdotus saa tarpeeksi kannatusta hyväksynnän saamiseksi ja maa eroaa EU:sta viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Lisäksi USA:n ja Kiinan välisessä kauppasodassa otettiin edistysaskeleita, vaikka ensimmäisen vaiheen sopimus on vielä allekirjoittamatta. Mahdollisen sopimuksen suurin anti olisi sen epäsuorat vaikutukset globaaliin talouteen epävarmuuden poistamisen myötä, mikä antaisi edellytyksiä kasvuun muun muassa teollisuuden investoinneissa. Näin ollen tuloskasvu ei olisi enää pelkästään kuluttajien varassa.

Lue laaja markkinakatsaus:

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg