2017-12-12 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 30.11.2017


Korkomarkkinat olivat osakemarkkinaa herkempiä markkinatunnelman muutokselle

Marraskuussa osakemarkkinat valuivat Euroopassa hieman alaspäin sijoittajien kotiuttaessa voittoja. Dollarin heikennyttyä USA:n markkinaltakaan ei saatu lisätuottoja. Marraskuun viimeisellä viikolla sijoittajat lähtivät kotiuttamaan voittoja kovasti nousseen teknologiasektorin osakkeista Yhdysvalloissa. Vielä kesällä Suomen osakemarkkina ja Euroopan osakemarkkina olivat merkittäviä ylituoton lähteitä kotimaiselle eurosijoittajalle. Vuoden kiriessä kohti loppuaan keskeisten pääindeksien tuotot euroissa ovat lähentyneet yllättävänkin lähelle toisiaan Japanin ja Euroopan tarjotessa nyt hieman lisätuottoa globaalille eurosijoittajalle.

Viimeisen kuukauden aikana markkinaheilunta on kasvanut jonkin verran ollen kuitenkin verrattain matalaa historiallisesti katsottuna. Lokakuussa alkanut lievä epävarmuuden nousu tasoittui osin marraskuun aikana. Vaikka heikentyvä dollari ei olekaan tukenut sijoituksia USA:n osakemarkkinoille, on paikallinen osakemarkkina ollut viime aikoina hieman paremmassa vedossa suhteessa Euroopan ja pohjoismaiden osakemarkkinoihin.

Viime aikojen globaali makrodata on ollut vahvaa eli maailmantalous on elpynyt. Lisäksi yritysten tuloskehitys on ollut suotuisaa. Loppuvuosi tuskin tarjoaa erityistä jännitystä etukäteen tiedossa olevien Yhdysvaltojen veropaketin ja koronnostojen sekä Brexit-neuvottelujen osalta. Onko sijoittajien huomio jo ensi vuodessa?

Miten käy USA:n veropaketin? Haussahan on verouudistuslakipaketti, joka laskee erityisesti yritysveroja ja jonkin verran myös tuloveroja. Paketin läpimeno olisi tärkeä voitto presidentti Trumpille. Osakemarkkinat reagoivat jo etupainotteisesti uskoen hankkeen läpimenoon kuun lopussa. Veropaketin läpimeno voisi auttaa saamaan muitakin uudistuksia läpi. Arvioiden mukaan senaatin hyväksyntä veropaketin osalta toisi positiivisia vaikutuksia osakemarkkinan loppuvuoden kehitykseen.

Korkomarkkinat olivat osakemarkkinaa herkempiä uutisille ja reagoivat marraskuussa ensimmäisenä markkinatunnelman muutokseen. Sama hermostuneisuus on näkynyt nyt myös osakemarkkinoilla. Vaikka korkopuolella olemmekin hieman laskeneet riskitasoa, jatkamme edelleen osakkeissa kohtuullisella ylipainolla johtuen vaihtoehtoisten houkuttelevien sijoituskohteiden puutteesta.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Varainhoito Oyj

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Varainhoito Oyj