2020-03-10 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 29.2.2020


Markkinaturbulenssi voimistunut viruspelon myötä

Osakemarkkinoiden negatiivinen tuottokehitys kiihtyi rajusti helmikuun viimeisellä viikolla, kun pelot koronaepidemian muuttumisesta pandemiaksi voimistuivat. Valtionlainojen tuotot sen sijaan, erityisesti USA:ssa, olivat korkotason laskun myötä kovat sijoittajien hakiessa suojaa myrskyltä. USA:ssa 10 vuoden valtionlainan korkotaso painui tämän seurauksena historiallisen alhaiselle tasolle. Globaalit osakemarkkinat (MSCI AC) laskivat helmikuun viimeisellä viikolla yli 10 prosenttia, mikä oli rajuin viikkolasku sitten finanssikriisin ja veti koko vuoden tuotot selvästi negatiivisiksi (euromääräisesti -7,3 %). Helmikuussa tuntuvassa laskussa olivat myös riskilliset sijoitukset korkopuolella, kuten matalamman luottoluokituksen yrityslainat ja kehittyvien alueiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemat velkakirjasijoitukset.

Alkuvuoden erittäin positiivinen markkinasentimentti jatkui aina helmikuun puolivälin paikkeille. Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus globaaliin kasvukuvaan on kuitenkin johtanut markkinatunnelman merkittävään heikentymiseen. Lisääntynyt epävarmuus on näkynyt siinä, että useat yhtiöt ovat varoittaneet alkuvuoden liikevaihdon ja tuloksen jäävään ennusteista, suhdanneindikaattoreissa (mm. ostopäällikköindekseissä) on nähty selvää laskua ja riskilliset sijoitukset sekä osake- että korkopuolella ovat olleet voimakkaassa laskussa sijoittajien hakiessa turvaa muun muassa valtionlainamarkkinoilta. Osakemarkkinoiden osalta paineessa olevia sektoreita ovat erityisesti kiinteistö-, energia- ja teknologiasektorit.

Markkinatunnelmamittari

markkinatunnelmamittari-20200229-600-295

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Koronaviruksen osalta markkinoiden fokus on erityisesti Kiinan ulkopuolella, ja viruksen leviämistä muihin maihin, kuten Etelä-Koreaan, Italiaan ja Iraniin, seurataan tarkasti. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan koronavirus voi kehittyä pandemiaksi, sillä ainakin 64 maata on raportoinut koronavirustapauksista. Suurimmat tartuntamäärät Kiinan ulkopuolella on tähän mennessä raportoitu Etelä-Koreasta (4 212), Italiasta (1 689) ja Iranista (978). Tätä kirjoittaessa (2.3.2020) WHO:n keräämän datan mukaan virukseen on sairastunut 88 948 ihmistä, joista 3 043 on kuollut. Todellinen tartuntojen määrä on kuitenkin virallisia lukuja selvästi korkeampi. Yksistään Iranissa kuolleiden määrä on virallisen tiedon mukaan 54 tartunnan saaneesta 978 henkilöstä, joten kuolleisuus on peräti 5,5 %. Luku on miltei kaksinkertainen esimerkiksi Kiinassa raportoituun kuolleisuuteen verrattuna. Epävirallisten tietojen mukaan Iranissa virukseen on kuollut yli 200 ihmistä ja tuhansia on sairastunut, joten oikeaa lukua voidaan vain arvailla.

Epävarmuuden lisääntyessä olemme laskeneet salkkujemme riskitasoa siirtymällä osakepainon osalta alipainoon. Toimenpide on jatkoa tammikuun lopussa tehdylle muutokselle, kun siirryimme osakkeissa ylipainosta neutraaliin painoon. Salkkujemme osakeosiossa ylipainotamme edelleen Yhdysvaltoja ja alipainotamme kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme jatkaneet tammikuun lopussa päätöstä vähentää luottoriskiä edelleen korkeamman riskin High Yield -yrityslainoissa ja kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan lainoissa. Vastaavasti olemme kasvattaneet valtionlainojen ja rahamarkkinan painoa korkoallokaatiossa.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg