2021-03-08 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 28.2.2021: Liian paljon liian nopeasti?


Helmikuussa sijoitusmarkkinoiden tuottokehitys oli tammikuun tapaan hyvin kaksijakoista. Kuun alun vahva tuottokehitys osake- ja korkomarkkinoilla kääntyi kuun loppupuolella selvään laskuun. Koko helmikuun osalta osakemarkkinat päätyivät kuitenkin euromääräisesti nousuun maailman osakemarkkinoita tarkasteltaessa. Sen sijaan korkomarkkinoiden tuottokehitys jäi selvästi negatiiviseksi korkotason voimakkaan nousun seurauksena.

Helmikuun alun vahvan markkinakehityksen taustalla olivat muun muassa tilanteen rauhoittuminen yksityissijoittajien tekemässä ennätysvilkkaassa kaupankäynnissä tietyissä kriisiyhtiöissä (kts. edellisen kuukauden markkinakatsaus) sekä vahvasti edennyt tuloskausi, etenkin Yhdysvalloissa. Markkinatunnelmaa piti yllä myös Yhdysvaltojen 1 900 miljardin taalan tukipaketin todennäköinen läpimeno kongressissa maaliskuun alkupuolella. Tämän elvytyspaketin lisäksi presidentti Joe Bidenin hallinnon odotetaan esittelevän maaliskuussa useiden miljardien tukipaketin, jonka fokus olisi infrastruktuurissa.

Helmikuun vahvan ensimmäisen puoliskon jälkeen markkinatunnelma muuttui selvästi varovaisemmaksi. Muutoksen taustalla olivat nopeasti kohonneet pitkät korot ympäri maailmaa. Valtioiden ja keskuspankkien harjoittaman erittäin elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan kääntöpuolena on pitkällä aikavälillä riski talouden ylikuumentumisesta ja inflaation kiihtymisestä.

Vaikka talouden toipuminen on edelleen vasta alkutekijöissä, markkinoiden huoli inflaatiokehityksen liiallisesta kiihtymisestä on selvästi vahvistunut viime viikkoina. Huomion keskipisteenä on tällä hetkellä talouden elpyminen ja elpymisen nopeus. Elpymisen aste vaikuttaa keskuspankkien haluun elvyttää taloutta ja vastaavasti kohoava inflaatio tekee todennäköisemmäksi sen, että keskuspankit alkavat nostaa korkoja aikaisemmin ennakoitua nopeammin. Tämä kehitys on negatiivista erityisesti korkeimmin arvostetuissa osakemarkkinoiden segmenteissä, kuten suurissa teknologiayhtiöissä, kun kohoavat korot vaikuttavat negatiivisesti yhtiöiden tulevien kassavirtojen nykyarvoon. Tämän lisäksi kohoava korkotaso tekee joukkovelkakirjoista suhteellisesti houkuttelevamman vaihtoehdon. Korkojen nousu todennäköisesti myös kiihdyttää osakemarkkinoilla sektorirotaatiota korkoherkistä segmenteistä, kuten kiinteistö-, yhdyskuntapalvelu- ja teknologiayhtiöistä, toisiin segmentteihin, kuten öljy- ja kaivosyhtiöihin sekä pankkeihin.

Helmikuun aikana emme tehneet mainittavia muutoksia taktiseen allokaatioomme ja suosimme edelleen lievästi osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Osakeallokaation sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa. Korko-puolella näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja raha-markkinasijoituksissa.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.