2019-03-08 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 28.2.2019


Onnistuuko riskinottajan telemark-alastulo?

Sijoittajat ovat ottaneet alkuvuoden mäkihyppyynsä reippaan etukenon. Onnistuuko telemark-alastulo vai päädytäänkö mahalaskuun? Riskinottohalukkuus jatkui myös helmikuussa maailmaindeksin (MSCI WORLD AC) noustessa 3,5 % euromääräisesti. Markkinat eivät siis enää hinnoitelleet välitöntä taantumaa, vaan edistysaskeleet Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppakiistassa sekä Yhdysvaltojen keskuspankin markkinakommenttien sävyn muuttuminen varovaisemmaksi saivat vuodenvaihteen taantumapelot haihtumaan.

Jotta markkinanousu olisi kantavalla pohjalla, täytyisi meidän saada lisävahvistusta globaalin talouskasvun jatkumisen edellytyksistä (mm. Kiinan kasvu, Yhdysvaltojen koron nostot/talousdata, Euroopan keskuspankki, Brexit, Italia). Osa helmikuun makrouutisista kertoi epävarmuudesta kuluttajien ja teollisuuden keskuudessa globaalin taloussyklin suunnalta. Kuinka varmana sijoittajat pitävät Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasopimuksen syntyä? Pettymyksen mahdollisuus leijuu myös ilmassa. Tiedämme vasta myöhemmin sopimuksen todelliset vaikutukset ja sen, miten tehtyjä sopimuksia noudatetaan. Tästä syystä pysymme nykyisessä taktisessa kannassamme ja pidämme osakkeet neutraalissa.

MARKKINATUNNELMAMITTARI

markkinatunnelmamittari

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Viime vuonna ankkuroimme omaa allokaatiotamme merkittävin osin osakemarkkinoiden arvostustasoihin, mutta helmikuussa otimme ensiaskeleet siitä lipsumiseen. Arvostustasosta huolimatta kevensimme Euroopan osakkeet lievään alipainoon. Syinä olivat muun muassa Euroopan talouskasvun heikkous, Euroopan pankkisektorin epävarma tilanne korkojen nousun mahdollisuuden siirtyessä hamaan tulevaisuuteen sekä koko euroaluetta painava Brexit ja Italia. Lisäsimme vastaavasti painoa arvostukseltaan kalliimpaan USA:n markkinaan johtuen muun muassa Eurooppaa vahvemmasta talouskasvusta ja menneestä tuloskaudesta. Kehittyvien markkinoiden ja Japanin osalta jatkamme ylipainottamista matalan arvostuksen tukiessa edelleen kyseistä kannanottoa. Korkopuolella lisäsimme riskinottoa kasvattamalla matalan luottoluokituksen omaavien yrityslainojen osuutta sekä kehittyvillä että kehittyneillä markkinoilla.

Vahvistuuko USA:n dollari ja voiko valuutasta saada lisätuottoa eurosijoittajalle? Euron ja dollarin suhde on lokakuusta 2018 lähtien liikkunut vain vähän. Kun huomioidaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin viimeaikaiset kommentit dollarin liiallisesta vahvuudesta, valuutta voisi lievästi heikentyä tulevina kuukausina. Vahvasta vedosta huolimatta Yhdysvaltojen talous todennäköisesti hidastuu ennemmin tai myöhemmin, jolloin muut alueet voisivat päästä nousemaan pohjamudista hieman ylöspäin. Emme siis usko dollarissa tapahtuvan nopeaa liikettä, vaan odottelemme vähäistä liikettä loppuvuodelle. Näkemys tukee päätöstämme ylipainottaa kehittyviä markkinoita.


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg