2018-03-08 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 28.2.2018


Korjausliikkeistä huolimatta markkinoilla ollaan hermostuneita

Tammikuussa muistutimme kuoppien mahdollisuudesta sijoittajien valtateillä. Tammikuun lopussa alkanut markkinoiden korjausliike sai reippaasti vauhtia ja helmikuun parin ensimmäisen viikon aikana nähtiin osakkeiden hinnoissa nopea ja terävä liike alaspäin. Osa markkinoista palautui täysin ja osa osittain seuraavien parin viikon aikana, mutta hermostuneisuus markkinoilla on edelleen käsin kosketeltavaa. Korkojen nousu Yhdysvalloissa ja Euroopassa on ollut omiaan aiheuttamaan liikehdintää sijoittajien keskuudessa ja Yhdysvaltojen dollarikin on hieman vahvistunut euroa vastaan.

Koulukirjat on taas saanut heittää romukoppaan, koska perinteiset opit eivät toimineet tässä helmikuun nopeassa ja jyrkässä markkinakorjauksessa. Sijoituskirjallisuudessa on kirjoitettu paljon eri omaisuusluokkiin hajauttamisen hyödyistä. Asiaa on tutkittu eri aikaperiodeilla ja eri omaisuusluokkiin hajauttamisen on todettu vähentävän salkun kokonaisarvon vaihtelua. Mutta joskus lyhyillä aikaväleillä eri omaisuusluokkiin hajauttamisen hyödyt ovat vähäisemmät.

Helmikuu oli haastava kuukausi, vaikka olisi huolehtinut hajauttamisesta eri omaisuusluokkiin.

Pitää nähdä metsä puilta ja muistaa, että sijoittajalle yksi kuukausi on lyhyt aika. Myöskään sijoittamisen perusperiaatteita, kuten salkun hajauttamista eri omaisuusluokkiin, ei sovi unohtaa. Perinteisten omaisuusluokkien, osake- ja korkosijoitusten, rinnalla sijoittaja voi harkita sijoituksien hajauttamista myös vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin, kuten kiinteistöihin, hyödykkeisiin ja pääomasijoituksiin. Helmikuu oli kuitenkin haastava kuukausi sijoittajille, vaikka olisi muistanut huolehtia salkun hajauttamisesta eri omaisuusluokkiin.

Laskupaikat voivat tarjota sijoittajille myös hyviä ostopaikkoja. Me jatkamme allokaatiossamme osakkeissa edelleen lievässä ylipainossa, sillä osakkeita suosivissa taustatekijöissä ei ole mielestämme tapahtunut mainittavia muutoksia. Pitkien korkojen nousu Yhdysvalloissa ja Euroopassa on tasaantunut ja korkotasot ovat jo hieman paikallisista huipuista laskeneet. Tuloskausi on myös omalta osaltaan antanut tukea osakeylipainossa jatkamiselle. Seuraamme kuitenkin aktiivisesti tilannetta ja olemme valmiita reagoimaan tilanteen niin vaatiessa.


Erik Holmqvist

Päästrategi
Elite Varainhoito Oyj

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Varainhoito Oyj