Lisäsimme vaihtoehtoiset sijoitukset täyden valtakirjan varainhoidon salkkuihin


Maailma muuttuu koko ajan sijoittajan näkökulmasta, ja tällä hetkellä selkeä trendi on, että myös piensijoittajien mielenkiinto on siirtynyt tyypillisesti ammattimaisten sijoittajien käyttämiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin.

Piensijoittajan ongelmana vaihtoehtoisissa sijoituksissa on usein niiden minimisijoitukset, jotka saattavat olla erittäin korkeita. Toinen ongelma on se, että sijoitukset on suunnattu ja niitä usein tarjotaan ensisijaisesti ammattimaisille sijoittajille, jolloin tiedonsaanti eri sijoitusvaihtoehdoista on rajallista yksityissijoittajien tyypillisesti käyttämistä tietolähteistä.

Olemme kehittäneet täyden valtakirjan varainhoitoamme, jotta pystymme vastaamaan entistä paremmin markkinakysyntään ja tuomaan vaihtoehtoiset sijoitukset myös yksityissijoittajien ulottuville. Perinteisten omaisuusluokkien lisäksi alhaisesta, neutraalista ja korkean riskitason mallista on jatkossa tarjolla myös laajat versiot, joissa perinteisten korko- ja osakeomaisuusluokkien lisäksi hyödynnetään myös vaihtoehtoisia sijoituksia.

Täyden valtakirjan varainhoidon malleissa varat hajautetaan maailmanlaajuisesti osakkeisiin, korkoihin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Laajat riskitasot tarjoavat yksityissijoittajille ja pienemmille instituutioille mahdollisuuden sijoittaa hajautetusti muun muassa suljettuihin pääomarahastoihin.

Varoja hoidetaan aktiivisesti muuttamalla omaisuusluokkien painoa markkinatilanteen mukaisesti. Sijoitukset toteutetaan aina tarkoitukseen sopivimmilla ratkaisuilla käyttäen esimerkiksi suljettuja pääomarahastoja, aktiivisia sijoitusrahastoja sekä kustannustehokkaita indeksirahastoja. Hajautus suljettuihin pääomarahastoihin ja verotehokas varainhoito mahdollistetaan kapitalisaatio- tai vakuutussopimuksella. Ratkaisut räätälöidään aina asiakaskohtaisesti vastaamaan asiakkaan elämäntilannetta, riskinsietokykyä ja tuottotavoitetta.

Näkemyksemme mukaan tällä hetkellä vallitsevassa markkinaympäristössä, jossa korkojen tuotto-odotus on riskiin suhteutettuna melko alhainen ja osakemarkkinoiden pitkään jatkunut kasvu on nostanut osakkeiden arvostuskertoimet vähemmän houkuttavalle tasolle, sijoittajan on hyvä harkita sijoitusten hajauttamista myös vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Täyden valtakirjan laajat varainhoitomallimme sopivat pitkäjänteisille sijoittajille, jotka arvostavat vaivatonta sijoittamista ja tavoittelevat hyvää riskikorjattua tuottoa.

Markus Roukala
Myyntijohtaja, yksityisasiakkaat
Elite Alfred Berg