2021-04-12 - Rahastot - Sijoittaminen

Lanseerasimme Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus Sijoitusrahaston


Jatkoimme sijoitusrahastovalikoimamme laajentamista tuomalla markkinoille kehittyvillä markkinoilla noteerattuihin osakkeisiin sijoittavan Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus Sijoitusrahaston. Rahasto on avoinna merkinnöille 7.4.2021 alkaen.

Kehittyvät markkinat Fokus

Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääosin kehittyvillä markkinoilla noteerattuihin osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen, ja rahasto pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään MSCI Emerging Markets TR Net (EUR) -vertailuindeksin tuoton pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategia on kurinalainen, ja varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joilla on vahvat talous- ja tunnusluvut, kuten houkutteleva arvostustaso suhteessa kannattavuusnäkymiin, sekä alhainen osakekurssin kurssivaihtelu suhteessa yleiseen markkinaan. Yhtiöiden sentimentti otetaan myös huomioon. Sijoitusstrategia on laajasti hajautettu maa- ja toimialatasolla.

Rahasto sopii hyvää tuottoa tavoittelevalle pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka on kiinnostunut kehittyvien markkinoiden osakkeista.

EAB-konserniin (Elite Alfred Berg) kuuluva EAB Varainhoito Oy ja norjalainen Alfred Berg Kapitalforvaltning AS sekä sen Ruotsin toimipiste allekirjoittivat 21.8.2020 yhteistyösopimuksen perustaakseen yhteisen pohjoismaisen salkunhoidon listatuille osake- ja korkosijoituksille. Yhteistyön tuloksena toimme syyskuun lopussa markkinoille Elite Alfred Berg USA Fokus Sijoitusrahaston, joka sijoittaa varansa pääosin Yhdysvalloissa noteerattuihin osakkeisiin. Nyt toimme yhteistyössä markkinoille Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus Sijoitusrahaston.

Lue lisää ja merkitse Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus -rahastoa.

Muihin rahastotuotteisiimme voit tutustua verkkosivuiltamme Yksityiset/Rahastot sekä Instituutiot/Rahastot.

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg