Laajensimme faktorituotteidemme valikoimaa Pohjoismaihin sijoittavalla rahastolla


Haasteellisen sijoitusvuoden ja makrouutisten odottelun jälkeen olemme siirtyneet täydelliseen informaatiotulvaan, josta pitäisi pystyä poimimaan vain varteenotettava tieto ja jättää ”valeuutiset” ja virheellinen tieto huomiotta. Nyt pohdimme, missä vaiheessa taloussykliä menemme globaalisti ja mihin ominaisuuksiin (faktoreihin) tulisi kiinnittää huomiota sijoituspäätöksiä tehdessämme? Ostanko tänään vai vasta kesällä eli pystynkö ajoittamaan oikein?

Haasteellisessa toimintaympäristössä faktorisijoittaminen voi olla toimiva vaihtoehto, kuten kirjoitimme artikkelissamme ”Luotanko sijoittamisessa yhteen ominaisuuteen vai valitsenko useamman faktorin?”. Laajensimme joulukuun lopussa valikoimaa omissa faktorituotteissamme ja lanseerasimme Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Sijoitusrahaston. Rahasto sijoittaa pohjoismaisiin yrityksiin Islantia lukuun ottamatta. Pidämme rahastossa sijoituskohteiden määrän sopivan pienenä (40 kpl), sillä uskomme edelleen hyvien ideoiden marginaalihyödyn häviävän liian suuren hajautuksen seurauksena. Vuodenvaihteen lanseerauksessa Pohjoismaat Faktorit -rahastomme ylipainotti Norjaa Tanskan ja Suomen kustannuksella ja Ruotsin ollessa lähellä indeksipainoa.

pohjoismaat faktorit-msci nordic countries-620-300

Multifaktorisijoittaminen on toiminut Pohjoismaissa 2000-luvulla yksittäisiä faktoreita paremmin (kts. alla oleva kaavio). Tarjoaako lähestymistapa mahdollisuuden lisätuottoon vertailuindeksiinsä verrattuna myös tulevaisuudessa?

markkinakatsauksen kuvat 1 2019

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit -rahaston tuotot on esitetty historiallisena simulaationa sijoitusstrategian mukaan, jossa osakevalinnat ja osakepainojen tasapainotukset on tehty neljä kertaa vuodessa. Simulaatiossa on oletettu, että arvopapereista saatavat osingot on sijoitettu uudelleen strategian mukaisesti. Simuloitu tuottohistoria ei kuvasta toteutunutta kaupankäyntiä ja strategian todellinen tuotto saattaa poiketa simuloidusta tuotosta. Historiallinen kehitys ei ole tae, arvio tai ennuste tulevasta tuotosta. Kehitys on laskettu aikavälille 30.3.2006 – 18.12.2018. Kukin käyrä kuvaa strategian mukaisesti kunkin faktorin ominaisuuksia parhaiten vastaavien osakkeiden kurssikehitystä verrattuna käytettyyn vertailuindeksiin (ts. kyseessä olevan faktorin mukaisesti parhaimmat positiivisen kurssinousun yhtiöt, parhaimmat laatuyhtiöt, parhaimmat alhaisen arvonvaihtelun yhtiöt ja parhaimmat alhaisen arvostuksen yhtiöt sekä näiden yhdistelmän).

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit voi sisältää kaikkia Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon tai Tukholman pörsseissä listattuja osakkeita, joiden markkina-arvo ylittää 200 miljoonaa euroa ja joiden keskimääräinen päivävaihdon arvo on ylittänyt 500 000 euroa edelliseltä 20 kaupankäyntipäivältä. (Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit -rahastossa osakkeiden markkina-arvo on vähintään 300 miljoonaa euroa ja päivävaihto 800 000 euroa.) Vertailukohtana käytetty osakeindeksi on Pohjoismaiden osakemarkkinoiden kehitystä kuvaava MSCI Nordic Countries tuottoindeksi.

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Factset

Lue rahaston kuukausikatsaus ja perustiedot verkkosivuiltamme Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit.

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg