Kolminkertaisesti laadukkaampaa tuottoa


Faktorisijoittamisessa tavoitteena on osakeindeksiä parempi tuotto. Sijoittamisessa olennaista on myös riski eli sijoituskohteen arvonvaihtelu. Hyödyntämällä oikeat faktorit voidaan saavuttaa jopa kolme kertaa indeksiä laadukkaampaa tuottoa.

Elite Eurooppa Faktorit Sijoitusrahasto lanseerattiin joulukuussa, ja tähän mennessä rahasto on saanut erinomaisen startin. Kustannustehokkaisiin iShares-indeksirahastoihin (ETF) ja Euroopan osakemarkkinaindeksiin verrattuna, Elite Eurooppa Faktoreiden tuotto on 1,5 kertaa parempi, arvonheilahtelu puolet pienempi ja tuoton laatu on lähes kolme kertaa parempi.

Alla olevassa taulukossa on verrattu Elite Eurooppa Faktorit -rahaston alkuvuoden tuottoja sekä tuoton tasaisuutta markkinoilla saatavilla oleviin kustannustehokkaisiin ETF-rahastoihin ja Euroopan osakemarkkinaindeksiin (MSCI Europe). Kuvion värimaailma ilmaisee paremmuusjärjestyksen siten, että tumman vihreä on paras ja tumman punainen heikoin. Näemme, että yksittäisiin faktoreihin pohjautuvilla ETF:illä on arvofaktoria lukuun ottamatta päässyt Euroopan osakemarkkinaindeksiä parempaan tuottoon. Arvonheilahtelua verrattaessa suuria eroja ETF-sijoituksissa ei ole.

Viimeinen sarake kertoo tuoton laadun eli tuoton ja riskin suhteen, jossa faktorisijoittaminen ETF:illä on tarjonnut indeksiä parempaa tuottoa. Taulukosta nousee kuitenkin selkeästi esille, että verrattuna kustannustehokkaaseen ETF-sijoittamiseen, Elite Eurooppa Faktorit Sijoitusrahaston tuotto on keskimäärin 1,5 kertaa parempi ja arvonheilahtelu puolet pienempi. Huomionarvoista on erityisesti se, että tuoton laatu (tuotto jaettuna riskillä) on lähes kolme kertaa parempi kuin indeksi- tai ETF-sijoittajalla.

Faktorisijoittaminen

Lähde: Elite Varainhoito Oyj, Bloomberg

* Oheisessa kuviossa luvut on laskettu 30.12.2016 - 24.3.2017 väliseltä ajalta. Tuotot ovat tuottoja kulujen jälkeen. Elite Eurooppa Faktorit -rahastosta on käytetty sijoitusrahaston A-osuusarjaa. Käytetyt ETF-rahastot ovat arvofaktorissa iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF, kurssikehitysfaktorissa iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor, laatufaktorissa iShares Edge MSCI Europe Quality Factor, tasainen kurssikehitys -faktorissa iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility sekä monifaktorissa iShares Edge MSCI Europe Multifactor. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Eliten osakesijoitusfilosofia hyödyntää faktorisijoittamista, jonka lähtökohta on yhtiöiden markkina-arvoon perustuvaa osakeindeksiä parempi tuotto sekä läpinäkyvämpi ja selkeämpi sijoitusstrategia. Parhaita tuottoja voidaan hakea niin maailmanlaajuisella kuin toimialoihin pohjautuvalla hajautuksella, mutta myös valitsemalla oikeat faktorit. Faktori on ominaisuus, joka vaikuttaa osakkeen tuottoon. Tältä pohjalta voidaan määritellä, mitä ominaisuuksia halutaan painottaa missäkin markkinatilanteessa. Eliten faktorisijoittaminen hyödyntää usean faktorin ajatusmaailmaa, missä valitut faktorit täydentävät toisiaan eri markkinasykleissä. Keskeisimmät faktorit ovat kurssikehitys (momentum) ja sen tasaisuus (low volatility) sekä yhtiön arvostustaso (value) ja laatu (quality). Tällä tavoitellaan korkeaa ja tasaista tuottoa.


Simo Rahikainen

Simo Rahikainen
Tuotepäällikkö, varainhoito

Elite Varainhoito Oyj

Lue lisää Elite Eurooppa Faktorit -rahaston sivulta