Kokonaisvaltainen varallisuuden suunnittelu tuo verosäästöjä


Suomen lainsäädäntö tarjoaa useita mahdollisuuksia, joiden avulla omaisuutta voi omistaa, sen tuotoista nauttia ja varallisuutta siirtää omille perillisilleen verotehokkaasti. Vuosittaiset säästöt henkilökohtaisessa verotuksessa voivat olla kymmeniä tuhansia euroja ja perillisten kokonaissäästöt perintöveroissa lasketaan usein sadoissa tuhansissa euroissa. Verosäästöjen aikaansaaminen edellyttää kuitenkin huolellista ja kokonaisvaltaista varallisuuden suunnittelua.

Kokonaisvaltaisen varallisuuden suunnittelun tavoitteena on luoda ympäristöjä ja elementtejä sekä esittää konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla varallisuuden kerryttäminen ja omaisuuden siirtäminen jälkipolville on verotehokasta. Suunnitelma kattaa sekä henkilökohtaisen omaisuuden suunnittelun että mahdollisen yritysvarallisuuden suunnittelun. Suunnitelma laaditaan aina yksilöllisesti suunniteltavan kokonaisvarallisuuden mukaan. Suunnitelmassa voidaan esittää esimerkiksi, kuinka sijoitusasuntojen siirtäminen jälkipolville voitaisiin toteuttaa hallitusti ja verotehokkaasti. Suunnitelmassa voidaan ottaa kantaa myös esimerkiksi sijoitustoiminnan verotehokkuuden parantamiseen sijoitusyhtiön tai erilaisten vakuutusratkaisujen avulla. Mikäli suunniteltavassa omaisuudessa on yritysvarallisuutta, voidaan yritysvarallisuuden omistamista suunnitella tehokkaampaan muotoon erilaisin omistusjärjestelyin ja hakea ratkaisuja sukupolvenvaihdoksen verotehokkaaseen toteuttamiseen.

Verosäästöt ovat kuitenkin vain yksi osa-alue omistamisen kokonaisvaltaista suunnittelua. Verotehokkuuden ohella vähintään yhtä tärkeää on turvata varallisuuden siirtyminen hallitusti ja turvaavasti perillisille. Suunnittelussa on syytä varautua myös odottamattomiin elämänmuutoksiin. Näin turvataan sinun tahtosi ja halusi toteutuminen myös elämänmuutostilanteissa.

Kokonaisvaltaisen varallisuuden suunnittelun avulla saat yksityiskohtaisen suunnitelman niistä toimenpiteistä, joita onnistunut varallisuuden suunnittelu edellyttää, sekä laskelmat toimenpiteiden johdosta syntyvistä verosäästöistä. Suunnitelma laaditaan aina etusi ja tahtosi toteuttaen. Suunnitteluun sisältyy aina myös testamentin, edunvalvontavaltakirjan ja hoitotestamentin laatiminen. Ne ovat asiakirjoja, jotka jokaisella tulee olla laadittuna tulevaisuuden varalle.

Asiantuntijamme pitävät huolen siitä, että suunnitellut toimenpiteet tehdään oikein ja oikea-aikaisesti. Kysy lisää varallisuutesi kokonaisvaltaisesta suunnittelusta asiantuntijoiltamme.

Teemu Pieviläinen
Senior Legal Counsel