2020-01-10 - Sääntely ja verotus

Kokonaisvaltainen omaisuuden suunnittelu tuo turvaa varallisuuden hoitoon nyt ja tulevaisuudessa


Kuinka voit varautua odottamattomiin elämänmuutoksiin tai turvata varallisuuden siirtymisen hallitusti perillisille? Entä miten voit verotehokkaasti nauttia omaisuuden tuotoista nyt ja tulevaisuudessa? Kokonaisvaltainen varallisuudensuunnittelu osoittaa reitin onnistuneeseen perintösuunnitteluun ja omaisuuden omistamiseen yli sukupolvien.

Omistusten vero- ja lakisuunnittelun lähtökohtana tulee aina olla henkilökohtaisen tahtotilan selvittäminen. Oma tahtotila tulee selvittää ilman, että verotus tai juridiset kysymykset ohjaavat ajatuksia. Kun tahtotila on selvillä, voi asiantuntevan ja kokonaisvaltaisen omaisuuden suunnittelun avulla säästää veroissa merkittäviä summia.

Suunnitelma laaditaan aina yksilöllisesti kokonaisvarallisuuden mukaan. Suunnitelma kattaa sekä henkilökohtaisen omaisuuden että mahdollisen yritysvarallisuuden suunnittelun. Suunnitelmassa voidaan esittää esimerkiksi, kuinka sijoitusasuntojen siirtäminen jälkipolville toteutetaan hallitusti ja verotehokkaasti. Suunnitelmassa voidaan myös ottaa kantaa sijoitustoiminnan verotehokkuuden parantamiseen esimerkiksi sijoitusyhtiön, erilaisten vakuutusratkaisujen tai muiden mahdollisuuksien avulla.

Mikäli omaisuuteen kuuluu yritysvarallisuutta, voidaan sen omistamista tehostaa erilaisin omistusjärjestelyin ja tarjota ratkaisuja sukupolvenvaihdoksen verotehokkaaseen toteuttamiseen. Mikäli liiketoiminnan myynti ulkopuoliselle on ajankohtaista, voidaan pohtia erilaisia yrityskaupan toteuttamismalleja ja laskea eri vaihtoehtojen veroseuraamuksia.

Verosäästöt ovat vain yksi osa-alue omistamisen kokonaisvaltaista suunnittelua. Vähintään yhtä tärkeää on turvata varallisuuden siirtyminen hallitusti perillisille oman tahdon mukaisesti. Kokonaisvaltaisen omaisuuden suunnittelun avulla perilliset säästyvät todennäköisemmin myös repiviltä riidoilta perinnönjakotilanteessa.

Suunnittelussa on syytä varautua myös erilaisiin odottamattomiin elämänmuutoksiin. Erotilanteet, kuolemantapaukset ja muut merkittävät elämänmuutokset otetaan suunnittelussa mahdollisimman hyvin huomioon. Näin turvataan se, että oma tahto toteutuu myös muutostilanteissa. Elämänmuutoksiin voidaan varautua esimerkiksi avioehdon, testamentin, edunvalvontavaltuutuksen sekä erilaisten vakuutusratkaisujen avulla.

Suunnitelma on aina yksilöllinen. Se laaditaan sinun omaisuuttasi varten, sinun etusi ja tahtosi huomioiden. Suunnitelman avulla saat koko varallisuuttasi koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman niistä toimenpiteistä, joita onnistunut ja tehokas omaisuuden suunnittelu edellyttää. Suunnitelma sisältää myös laskelmat toimenpiteiden tuomista verosäästöistä sekä aikataulun toimenpiteille. Elite Alfred Bergin kokeneet asiantuntijat yhteistyössä Premium Groupin lakimiesten kanssa huolehtivat siitä, että suunnitelma ja siinä esitetyt toimenpiteet tehdään oikein, oikea-aikaisesti ja asiantuntevasti alusta loppuun saakka.


Teemu Pieviläinen
Senior Legal Counsel