2021-08-11 - Palkitseminen

Kokonaispalkitsemisen vaikuttavuuden arviointi auttaa tunnistamaan palkitsemisen vahvuudet, kehittämiskohteet ja kipupisteet


Elite Alfred Bergillä toteutettiin loppukeväästä koko henkilöstön kattava tutkimus, jossa selvitettiin, miten kokonaispalkitseminen vaikuttaa organisaatiossa ja minkälainen merkitys palkitsemisen eri osa-alueilla on.

Palkitsemistutkimus kattoi rahallisten tekijöiden lisäksi henkilöstöedut, kehittymisnäkökulman sekä työympäristötekijät. Yhteensä palkitsemisen elementtejä oli yli 40. Tutkimuksen tulokset auttavat tunnistamaan palkitsemisen vahvuudet, kehittämiskohteet ja kipupisteet.

Arvioinnin toteutuksesta vastasi konsernin tytäryritys Elite Palkitsemispalvelut. Oy. Vastausprosentiksi saatiin mainiot 75 %.

Kokonaispalkitsemisen vaikuttavuuden arviointi

Kyselyn tulokset osoittavat, että Elite Alfred Bergillä palkitseminen on houkuttelevaa, motivoivaa ja sitouttavaa. Tuloksista selvisi kuitenkin myös osa-alueita, joissa palkitsemisen toimivuutta voitaisiin parantaa ja siten saada merkittävää lisäarvoa muun muassa henkilöstön motivoitumiseen.

Tuloksia voidaan verrata keskiarvojen kautta tai suhteessa organisaation lähtötasoon tai yritysten yleiseen palkitsemistasoon. Tuloksena saadaan selkeät arvokartat, jotka auttavat ymmärtämään paremmin, paitsi palkitsemisen nykytilaa, myös sen tulevaisuuden kehitystarpeita ja -suuntia.

Elite Alfred Bergin toimitusjohtaja Daniel Pasternack on tyytyväinen kokonaispalkitsemisen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksiin.

"Löysimme erittäin kustannustehokkaalla ja ketterällä projektitoteutuksella merkittävää liiketoiminnallista lisäarvoa palkitsemisen vaikuttavuudesta. Tulosten käyttökelpoisuus ei rajoitu ainoastaan tutkimusraporttiin, vaan dataa on mahdollista hyödyntää dynaamisesti. Avointen vastausten tulkinnat antoivat lisätukea datapohjaisille havainnoille. Useat organisaatiot hyötyisivät vastaavasta tiedolla johtamisen projektista", Pasternack kiteyttää.

Jaakko Hänninen

Jaakko Hänninen

Johtaja, Elite Palkitsemispalvelut

040 740 4041