2018-04-12 - Kiinteistöt - Rahastot

Kiinteistörahasto EKKR I Ky on täyteen investoitu – uusi rahasto käynnistyy keväällä


Elite Alfred Bergin kiinteistörahasto Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky (EKKR I Ky) osti maaliskuun lopussa Trevian Asset Managementin hallinnoimasta Forte-salkusta 12 liikekiinteistöä. Kaupan jälkeen rahasto on täyteen investoitu. Samanlaista kiinteistösijoittamista pääsee jatkamaan kevään 2018 aikana käynnistettävässä uudessa kiinteistörahastossa.

EKKR I Ky aloitti sijoitustoimintansa vuonna 2014. Rahasto sijoittaa vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistöihin kotimaisissa kasvukeskuksissa. Trevian-kaupan jälkeen rahasto omistaa 27 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu käypä arvo on yli 90 miljoonaa euroa. Nyt hankitut liikekiinteistöt on suurelta osin vuokrattu K- ja S-ryhmälle, ja niissä on merkittävää kehityspotentiaalia. Suunnitteilla on käynnistää rahaston kiinteistöissä uusia perusparannus- ja laajennushankkeita vielä tämän vuoden aikana.

EKKR I Ky on niin sanottu suljettu rahasto, johon ei enää oteta uusia sijoituksia. Rahastolla on tasapainotettu sijoitusstrategia, jonka tavoitteena on tarjota sijoittajalle hyvää kassavirtatuottoa sekä pitkällä aikavälillä kiinteistökehityksen tuomaa arvonnousua. Rahasto on maksanut toimintansa alusta alkaen sijoittajille 8 prosentin vuotuisen tuoton vuokrakassavirroista. Lisäksi käynnissä olevien ja suunniteltujen kiinteistömyyntien odotetaan parantavan merkittävästi rahaston tuottoa jo tänä vuonna.

Uusi kiinteistökehitysrahasto houkuttelee instituutiosijoittajia

Käynnistämme kevään 2018 aikana uuden rahaston, Elite Kiinteistökehitysrahasto II Ky:n (EKKR II Ky), joka jatkaa samanlaista sijoitustoimintaa. Useat instituutiosijoittajat ovat kiinnostuneita sijoittamaan uuteen rahastoon, ja osa heistä on jo lupautunut sijoittamaan rahastoon yhteensä yli 20 miljoonaa euroa. Rahaston oman pääoman tavoitemäärä on 100 miljoonaa euroa, minkä uskotaan toteutuvan vuoden 2018 loppuun mennessä. EKKR II Ky:n odotetaan aloittavan sijoitustoimintansa kesäkuuhun 2018 mennessä. Rahasto on suunnattu ammattimaisille sijoittajille.

Lue lisää EKKR I Ky:n Trevian-kaupasta tiedotteestamme 27.3.2018

Timo Koivumäki
myyntijohtaja, instituutioasiakkaat
Elite Varainhoito Oyj


Jaakko Ristola
Johtaja, kiinteistövarainhoito
Elite Varainhoito Oyj