Kiinteistökehitysrahaston suuri kysyntä yllätti


Elite Kiinteistökehitysrahasto II:n1 suuri kysyntä yllätti. Rahaston sijoitussitoumusten yhteismäärä kolmannessa merkinnässä kesäkuussa nousee noin 90 miljoonaan euroon, mikä on lähes kaksi kertaa aiemman kiinteistörahastomme, Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky:n, sijoitussitoumusten määrä.

Osake- ja korkomarkkinoiden epävarmuuden jatkuessa kiinteistöt pysyvät kiinnostavana sijoituskohteena tarjoten omistajalleen vuotuista kassavirtaa. Kiinteistörahastoon sijoittamalla pääsee osalliseksi myös kohdekiinteistöjen mahdollisesta arvonnoususta.

Kiinteistökehitysrahastojen arvon luonti perustuu kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksiin, vuokraukseen, kohteiden vuokrattavuuden parantamiseen sekä laajennuksiin. Kullekin kohteelle on laadittu etukäteen myös irtautumissuunnitelma.

Yksityissijoittajille tarjolla olleen syöttörahasto III:n2 kokonaistuottotavoite3 on 9–11 % vuodessa, joka koostuu vuotuisesta tavoitellusta 6 %:n voitonjaosta ja sijoituskohteiden myöhemmin tapahtuvan myynnin yhteydessä toteutuvasta mahdollisesta arvonoususta. Kohteen lopullinen arvonmuutos realisoituu vasta, kun kohde myydään.

1) Kohderahaston virallinen nimi on Elite Finland Value Added Fund II Ky.
2) Syöttörahasto Elite Alfred Berg Kiinteistökehitys II Syöttörahasto III Ky on lain vaihtoehtorahaston hoitajista mukainen vaihtoehtorahasto.
3) Tuottotavoite ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea.


Jaakko Ristola
Johtaja, kiinteistövarainhoito
Elite Alfred Berg


Lue myös aiemmat artikkelit:
Vielä ehdit sijoittaa uuteen kiinteistökehitysrahastoomme – aiempi rahastomme tuotti voittoa 17,5 %
Elite Kiinteistökehitysrahasto II:n myynti lähti hyvin käyntiin – Apteekkien Eläkekassa on yksi tyytyväisistä sijoittajista