Kiina on osakesijoittajalle mahdollisuuksien maa


Kerroimme tammikuussa Kiinan talouden ja yhteiskunnan dynamiikasta, jonka ansiosta tämä Aasian jättiläinen on onnistunut pitämään talouskasvun positiivisena myös koronakriisin aikana. Maassa on käynnissä valtava rakennemuutos vientivetoisesta taloudesta kohti keskiluokkaistuvaa, kulutuskysyntävetoista yhteiskuntaa, jonka kasvun ajureina toimivat tuottavuuden kasvu, innovaatiojohtajuus ja kaupungistuminen.

Talouden dynamiikan lisäksi myös Kiinan osakemarkkinoiden rakenne tekee maasta poikkeuksellisen houkuttelevan kohteen osakesijoittajalle. Kiinan osakemarkkinat jaetaan Manner-Kiinan ”onshore”-osakkeisiin (Shanghai ja Shenzen) ja ”offshore”-osakkeisiin (erityisesti Hong Kong). Näiden pörssien yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 15 000 miljardia USA:n dollaria jakaantuen yli 5 000 listatun yhtiön kesken. Toimialahajautuksen, makrotrendien hyödyntämisen ja perinteisen osakepoiminnan näkökulmasta mahdollisuudet ovat siten laajat.

kiina-onshore-offshore-equities

Lähde: BNP Paribas

BNP Paribas China Equity -rahasto hyödyntää laajasti kiinalaisten yhtiöiden tarjoamia mahdollisuuksia kaikilla näillä markkinoilla. Rahaston salkunhoitotiimi toimii sekä Shanghaissa että Hong Kongissa ja keskittyy yhtiöihin, joiden kasvumahdollisuudet ovat poikkeuksellisen hyvät ja jotka ovat ajoissa huomioineet ESG-tekijät osana jokapäiväistä toimintaansa. Näistä yhtiöistä tiimi rakentaa aktiivisesti hoidetun, näkemyksellisen salkun, joka koostuu noin 50 yhtiöistä, joista jokaisella on merkitystä tuoton luomisessa sijoittajille.

kiina-performance-over-5-years-usd

Lähde: BNP Paribas, Institutional Share Class, Vertailuindeksi MSCI China 10/40 (NR)

BNP Paribas China A-Shares -rahasto puolestaan keskittyy sijoituksissaan Manner-Kiinan osakemarkkinoille ja tarjoaa siten erityisen mahdollisuuden hyödyntää Kiinan kasvavaa kotimarkkinakysyntää esimerkiksi vähittäiskaupassa ja lääketeollisuudessa. Samanaikaisesti Kiinan kotimarkkinoiden korrelaatio kansainvälisen talouskehityksen kanssa on varsin matala, joten Manner-Kiinan yhtiöiden tarjoama hajautushyöty on myös poikkeuksellisen suuri.

Osakepoimijalle Manner-Kiina tarjoaa, ainakin vielä toistaiseksi, mahdollisuuden löytää todellisia ”helmiä” sekä hinnoittelun että kasvun näkökulmasta. Näihin yhtiöihin sijoitettaessa korostuukin oman, perusteellisen yhtiöanalyysin ja näkemyksellisen salkunhoidon merkitys. A-Shares-rahastoa hoitaa sama kokenut salkunhoitotiimi kuin China Equity -rahastoa.

kiina-performance-over-5-years-eur

Lähde: BNP Paribas, Institutional Share Class, MSCI China A (USD) NR

Yhteyshenkilösi Elite Alfred Bergillä kertoo mielellään lisää Kiinaan sijoittamisesta. Ole yhteydessä!Sami Sormunen

Sami Sormunen
Asiakasvastuullinen johtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred BergHistoriallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.