2021-04-19 - Sijoitusmarkkinat

Katsaus osakemarkkinoiden kehitykseen kevään 2020 ja 2021 välillä


Osakemarkkinoiden luonteeseen ovat aina kuuluneet ajoittain voimakkaat kurssiheilahtelut, eikä helmikuussa 2020 käynnistynyt koronakriisi tehnyt tähän sääntöön poikkeusta. Ennätyspitkään jatkunut finanssikriisin jälkeinen kurssinousu pysähtyi alkuvuodesta 2020 kuin seinään, mutta keskuspankkien ja valtioiden historiallisen suuret elvytystoimenpiteet täyttivät koronakuopan nopeasti.

Maantieteellisesti tarkasteltuna kansainväliset osakemarkkinat ovat kehittyneet varsin hyvin linjassa keskenään (kuva 1). Eurooppalaisten suuryhtiöiden kehitys (STOXX 600 -indeksi) on tosin ollut selvästi keskiarvoa vaisumpaa heijastaen erityisesti keskisen ja eteläisen Euroopan talouksien jähmeyttä.

Kuva 1. Osakemarkkinoiden maantieteellinen kehitys 1.1.2020 alkaen

kuva 1 osakemarkkinoiden maantieteellinen kehitys

Aktiiviselle osakesijoittajalle koronakriisin jälkeinen aika on kuitenkin tarjonnut runsaasti mahdollisuuksia lisätuoton luomiseen toimiala- ja sijoitustyylirotaatioilla. Koronaromahduksen jälkeinen kurssinousu tapahtui erityisesti informaatio- ja ympäristöteknologian johdolla (kuva 2), kun sijoittajat kohdistivat katseensa sektoreihin, joiden kasvumahdollisuuksia koronakriisi ja valtioiden elvytysohjelmat jopa paransivat. Näistä teemoista on hyötynyt Ulrik Fugmannin ja Edward Leesin erinomaisesti hoitama BNP Paribas Energy Transition -rahasto, jota olemme nostaneet esille aiemmissa artikkeleissamme.

Kuva 2. Osakemarkkinoiden kehitys toimialoittain 1.1.2020 alkaen

kuva 2 osakemarkkinoiden kehitys toimialoittain 01012020-

Marraskuussa 2020 Pfizerin ilmoitus toimivasta koronarokotteesta palautti sijoittajien seurantaan myös perinteiset yhtiöt, joiden kehitys oli jäänyt muista sektoreista jälkeen vuoden 2020 nousuhuuman aikana. Nämä yhtiöt edustivat muun muassa energiateollisuutta, finanssitoimialaa ja perinteistä tehdasteollisuutta (kuva 2).

Sijoitustyyleistä erityisesti markkina-arvoltaan pienet yhtiöt (small-cap) ovat kehittyneet erinomaisen nousujohteisesti koronarokoteilmoituksen jälkeen ja korjanneet siten merkittävästi tuottoeroaan suhteessa suurempiin kasvuyhtiöihin (kuva 3). Myös arvo-osakkeissa on nähty jälleen orastavaa positiivista virettä. Markkinat ovat siis toimiala- ja sijoitustyylimielessä tietyllä tapaa ”normalisoitumassa”.

Kuva 3: Osakemarkkinoiden kehitys sijoitustyylin mukaan 1.1.2020 alkaen

kuva 3 osakemarkkinoiden kehitys sektorin ja sijoitustyylin mukaan 01012020-

Hyviä esimerkkejä onnistuneesta aktiivisesta salkunhoidosta ”Pfizer-efektin” jälkeisessä maailmassa ovat Elite Alfred Bergin suomalaisiin osakkeisiin keskittyvä Elite Alfred Berg Suomi Fokus ja eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittava Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus. Näissä rahastoissa korostuu laaja toimialakattavuus, ja rahastojen salkunhoitaja Marko Saastamoinen on onnistuneesti hakenut ylituoton lähteitä erityisesti pienistä ja keskisuurista yhtiöistä.

Kuva 4: Elite Alfred Berg Suomi Fokus -rahaston E-osuussarjan arvonkehitys 29.11.2019–31.3.2021

kuva 4 elite alfred berg suomi fokus e arvonkehitys 29112019-31032021


Lähde: Elite Alfred Berg

Kuva 5: Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahaston E-osuussarjan arvonkehitys 16.12.2019–31.3.2021

kuva 5 elite alfred berg eurooppa fokus e arvonkehitys 16122019-31032021


Lähde: Elite Alfred Berg

Pidämme vuoden 2021 näkymiä osakemarkkinoilla suotuisina ja olemme tällä hetkellä ylipainossa osakesijoituksissa varainhoidon malliallokaatiossamme. Kerromme mielellämme lisää aktiivisen salkunhoidon tarjoamista mahdollisuuksista! Kysy lisää Elite Alfred Bergin asiakaspalvelusta tai omalta yhteyshenkilöltäsi.

Sami Sormunen

Sami Sormunen
Asiakasvastuullinen johtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred BergHistoriallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Tämä julkaisu ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä julkaisu ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta.