Katsaus Eliten kiinteistörahastoihin


Elite panostaa vahvasti kiinteistösijoitusrahastoihin. Kiinteistörahastot tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa riskihajautettuun vuokrakassavirtaan ja vuotuiseen tuotonjakoon. Elitellä on tällä hetkellä kolme erityyppistä kiinteistörahastoa.

Elite Kiinteistökehitysrahasto

Elite Kiinteistökehitysrahasto sijoittaa vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistöihin kotimaisissa kasvukeskuksissa. Sijoituskapasiteetti on noin 100 miljoonaa euroa. Rahaston toimikausi on määräaikainen ja päättyy 2022. Toimikauden päättymiseen mennessä sijoitukset realisoidaan ja kertynyt tuotto sekä pääomat palautetaan sijoittajille. Rahastoon on voinut sijoittaa suoraan sekä syöttörahastojen kautta, ja sijoituksia ovat tehneet institutionaaliset sijoittajat, säätiöt, yritykset sekä yksityishenkilöt. Uusia sijoittajia ei rahastoon enää oteta.

Apteekkien Eläkekassa on yksi merkittävimmistä instituutiosijoittajista Elite Kiinteistökehitysrahastossa. Kaikkiaan sillä on kahdeksan miljoonan euron sijoitussitoumus rahastoon. Esityksen rahastoon sijoittamisesta teki Apteekkien Eläkekassan kiinteistöpäällikkö Antti Jäntti.

Meidän kaltaiselle instituutiosijoittajalle Elite Kiinteistökehitysrahasto sopii hyvin osaksi kiinteistösalkkuamme. Rahaston kautta voimme olla mukana paljon resursseja vaativissa kiinteistökehityshankkeissa. Sijoitusneuvoston puheenjohtajana olen voinut tyytyväisenä seurata Eliten kiinteistötiimin työtä. Salkkuun on hankittu hyviä kohteita, joissa on sekä kehityspotentiaalia että vuokrakassavirtaa. Salkunrakennusvaihe on rahaston tuottojen kannalta kaikkein tärkein, Antti Jäntti toteaa.

Elite Aurinkotuotto

Kaksi erillistä Elite Aurinkotuotto -rahastoa sijoittaa Espanjan Aurinkorannikon loma-asuntojen kehittämiseen. Viime vuosikymmenen lopun finanssikriisistä alkaen jatkuneen hintojen laskun uskotaan nyt pysähtyneen Espanjan asuntomarkkinoilla, joten kiinteistökehittämisen tuotto-odotus on erittäin hyvä.

Aurinkotuotto-rahastot ovat määräaikaisia, eikä niihin oteta enää uusia sijoittajia.

Elite Vuokratuotto

Elite Vuokratuotto -rahasto pyrkii sijoittamaan vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin valituilla kaupunkialueilla. Likvidin erikoissijoitusrahaston tavoitteena on maksaa sijoittajalle 4 - 5 % vuosittaista tuottoa.

Asuntojen ja toimitilojen yhdistelmä tarjoaa molempien kiinteistötyyppien edut: asunnot tuovat vakaata tuottoa ja historiallisesti korkean käyttöasteen, kun taas toimitilakiinteistöissä on asuntoja korkeampi suora tuotto ja arvonnousupotentiaalia. Koska vuokra-asuntojen hinnat tuottoon nähden ovat tällä hetkellä varsin korkeita, rahasto voi painottaa hankinnoissa enemmän hyvätuottoisia toimitilakohteita, joita on ollut kiitettävästi tarjolla.

Elite Vuokratuotto aloitti toimintansa vuonna 2016, ja rahaston kiinteistösalkkua rakennetaan parhaillaan. Rahasto hankki viime vuonna ensimmäiset sijoituskohteensa. Lisäksi se pyrkii hankkimaan jo maaliskuussa 2017 noin 10 miljoonan euron suuruisen asuntosalkun sekä pääkaupunkiseudulla sijaitsevan laadukkaan toimitilakohteen. Rahasto käy myös neuvotteluja suuressa kaupungissa sijaitsevan pääkonttorikiinteistön ostosta.

Kiinteistörahastojen sijoitustoiminnan yksi haaste on sijoittaa merkityt varat tuottaviin kohteisiin ilman odotusaikaa. Tällä hetkellä Elite Vuokratuotto -rahastolla on mahdollisuus hankkia useita uusia laadukkaita toimitilakohteita, ja kauppojen toteutuessa sijoitus rahastoon alkaa tuottaa nopeasti.


Jaakko Ristola

Jaakko Ristola
Johtaja, kiinteistövarainhoito
Elite Varainhoito Oyj

 
Lue myös:
Tuplatuottoa pääomasijoittamisella


Rahastojen viralliset nimet ovat Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky, Elite Aurinkotuotto I Ky, Elite Aurinkotuotto II Ky ja Erikoissijoitusrahasto Elite Vuokratuotto. Rahastoyhtiö Elite Rahastohallinto Oy. Rekisteröity vaihtoehtorahaston hoitaja EPL Rahastot Oy. Tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajista, rahastojen lakisääteiset materiaalit sekä lisätietoja saatte verkkosivuiltamme sekä Eliten toimipisteistä.